Drahí priatelia a dobrodinci dona Bosca,

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
sa uchádzajú o vašu priazeň a podporu.

Venujte 2% z vašej dane za rok 2016 saleziánom.

Takto získané finančné prostriedky chceme využiť na rôzne podujatia v prospech mladých – podporíme nimi ich ľudskú a kresťanskú výchovu. Mladí sú naša budúcnosť.

POSTUP krokov na poukázanie 2%.

Postup pre ZAMESTNANCOV

Ak ste do 15. februára 2017 požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane;

2. Z toho „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať koľko to činí tie 2% z Vašej zaplatenej dane. Poukázať ich môžete iba ak je to suma aspoň 3 Euro.

   a. Ak ste v roku 2016 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Saleziánov don Bosca poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane. Túto podmienku spĺňajú všetci saleziánski dobrovoľníci. Prosím napíšte nám email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a my vám potvrdenie obratom vystavíme.

3. Do tlačiva „Vyhlásenie“ doplňte sumu, ktorú ste si vypočítali.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Daňové úrady potom do 90 dní prevedú Vaše 2% (3%) na účet Saleziánov don Bosca.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. Poukázať môžete minimálne čiastku 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať pre Saleziánov don Bosca, uvádzame nižšie.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňové úrady potom do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet Saleziánov don Bosca.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, musí byť však vyššia než 8 €.

2. Ak vaša firma v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31. marca 2017):

   a. nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môže poukázať iba 1 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

   b. darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli sumy, ktoré ste poukázali v prospech Saleziánov don Bosca.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – novinka od roku 2016!

 

Údaje, ktoré potrebujú FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY uviesť do daňového priznania:

IČO: 00586421
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi – rehoľné spoločenstvo
Názov: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Ulica: Miletičova
Číslo: 7
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava

Potrebné tlačivo: PDF

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk