Provinciálna rada

Vikár provinciála: Peter Bučány SDB

Ekonóm provincie: Andrej Kňaze SDB

Radcovia: Pavol Boka SDB, Pavol Grach SDB, Martin Kačmáry SDB, František Kubovič SDB, Peter Lukáčik SDB

Sekretár: Jozef Skala SDB

Služby:

Delegát pre formáciu: Jozef Skala SDBB

Delegát pre pastoráciu mládeže: Pavol Boka SDB

Delegát pre saleziánsku rodinu: Pavol Grach SDB

Delegát pre misie: Štefan Kormančík SDB

Delegát pre pastoráciu rómov: Peter Bešenyei SDB

Delegát pre spoločenskú komunikáciu: Rastislav Hamráček SDB

Časopis Don Bosco dnes: Rastislav Hamráček SDB

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk