Médiá

V prípade, ak chcete podporiť našu mediálnu činnosť aj finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: 29330062/0200, pri ktorej uveďte prosím variabilný symbol: 620. Poznámke môžete taktiež uviesť text: Media – dar.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk