Podporte naše dielo

 

V prípade, ak chcete podporiť našu činnosť aj finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu IBAN: SK3602000000000029330062, BIC: SUBASKBX pri ktorej uveďte prosím variabilný symbol: 777. Poznámke môžete taktiež uviesť text: Saleziani – dar.

 

V prípade, ak chcete podporiť našu misijnú činnosť aj finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu IBAN: SK0811000000002629852138, BIC: TATRSKBX  pri ktorej uveďte prosím variabilný symbol: 500. Poznámke môžete taktiež uviesť text: Misie – dar.

 

V prípade, ak chcete podporiť našu mediálnu činnosť aj finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu IBAN: SK3602000000000029330062, BIC: SUBASKBX  pri ktorej uveďte prosím variabilný symbol: 620. Poznámke môžete taktiež uviesť text: Media – dar.

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk