100. výročie narodenia Gorazda Zvonického

(Bratislava, 27. júna 2013) – V sobotu 29. júna 2013 si na Slovensku pripomíname významnú udalosť – sto rokov od narodenia významného básnika, prekladateľa, pedagóga a kňaza Gorazda Zvonického (29. jún 1913 Močarany – 27. júl 1995 Rím). Gorazd Zvonický (vlastným menom Andrej Šándor, SDB) sa narodil v Močaranoch, dnes súčasť Michaloviec. Je významnou osobnosťou slovenských dejín a katolíckej moderny. Životné dielo a tvorba Gorazda Zvonického výrazne ovplyvnili vývoj literatúry na Slovensku. Zaujímavosťou je, že sa v roku 1950 zúčastnil druhého prechodu – úteku cez hranice do Turína. Tento prechod viedol salezián don Titus Zeman, ktorého diecézny proces blahorečenia bol na Slovensku ukončený v decembri 2012.

Pri príležitosti storočnice sa 6. júla 2013 o 10.00 hod. pri kostole svätého Gorazda a spoločníkov v Močaranoch uskutoční slávnosť so sprievodným programom: 09:30 hod. – otvorenie ulice A. Šándora, 10:00 hod. – slávnostná sv. omša – celebruje J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, 12:00 hod. – predstavenie knihy a poštovej známky venovanej G. Zvonickému, 12:30 hod. – otvorenie pamätnej izby G. Zvonického. Podujatie organizujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, MsU Michalovce, OZ Močarany, DMS a Matica slovenská, ZKGZ, Zemplínske múzeum a MsKS.

K tomuto významnému výročiu a osobnosti Zvonického vydáva Slovenská pošta poštovú známku: http://www.postoveznamky.sk/osobnosti-gorazd-zvonicky-1913-1995. V týchto dňoch vyšla tiež životopisná kniha „Zvuk zvonov – Gorazd Zvonický“ o živote a tvorbe Gorazda Zvonického, ktorej autorom je jeho žiak Zlatko Kubanovič, SDB. Knihu vydalo Vydavateľstvo Don Bosco. K storočnici básnika vyšlo aj DVD s názvom Známy/Neznámy.

Viac informácií o živote a tvorbe Gorazda Zvonického na: https://saleziani.sk/storocnica-gorazda-zvonickeho

Informoval: Peter Novák, zodpovedný za komunikáciu Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.