26. ročník Tymianu privítal 120 miništrantov zo Slovenska a z Ukrajiny

(Liptovská Osada, 28. júla 2023) – Miništrantský pobytový tábor Tymian sa uskutočnil od 17. – 23. júla v RZ Škutovky pri Liptovskej Osade. Stodvadsať miništrantov z celého Slovenska i z Ukrajiny si prehĺbilo poznanie Pána Ježiša, vďaka hlavnej téme – Učiteľ, kde bývaš?

„Program bol zostavený tak, aby popri duchovných témach ako sú katechézy, duchovná obnova, sväté omše, možnosť svätej spovede, putovanie na Horu premenenia – Rakytov, nechýbali ani rýdzo miništrantské témy ako miništrantské tvorivé dielne a workshopy. Toto všetko bolo vhodne premiešané s divadlom, hudbou, športom, turnajmi, plavárňou a množstvom iných aktivít,“ opísal tábor jeden zo spoluorganizátorov Rastislav Haľko.

Organizátormi podujatia boli saleziáni, Spoločenstvo Tymian a Domka – Združenie saleziánskej mládeže, ktorí už teraz pozývajú mladých na Bodku za prázdninami, ktorá sa uskutoční 2. septembra 2023 vo Vajnoroch.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.