27. GK – Kapitula volí tento týždeň desiateho nástupcu dona Bosca; rozhodla už aj o regiónoch v Európe

(Rím, Taliansko 24. marca 2014) – Tento týždeň je v programe 27. generálnej kapituly saleziánov voľba hlavného predstaveného a jeho rady. Po pondelkovom rozlišovaní, modlitbe a uvažovaní pristúpi kapitula k voľbe desiateho nástupcu dona Bosca v utorok 25. marca dopoludnia. V uplynulých dňoch kapitula urobila niektoré rozhodnutia v oblasti riadenia kongregácie a hlasovala aj o usporiadaní regiónov v Európe.

Jedinou zmenou v Stanovách saleziánov, ktorú 27. GK urobila, je rozhodnutie, že animácia saleziánskej rodiny už nebude úlohou vikára hlavného predstaveného, ale bude zverená hlavnému sekretariátu pre saleziánsku rodinu. Ten bude priamo podliehať hlavnému prestavenému. Zriadiť takýto sekretariát umožňuje 108. článok Pravidiel. Zdôvodním je aj to, že „jediným charizmatickým stredom jednoty celej saleziánskej rodiny je hlavný predstavený ako nástupca dona Bosca.“

Saleziáni sa na kapitule venovali aj prehodnoteniu riadenia kongregácie. Hlasovaniami potvrdili niektoré doterajšie ustanovenia v Stanovách: dĺžka úradu hlavného predstaveného a jeho rady zostane 6 rokov; možno znovu zvoliť hlavného predstaveného, jeho vikára či hlavných radcov do toho istého úradu iba na jedno nasledujúce obdobie.

Kapitula tiež potvrdila, že jednotlivé oddelenia a ich radcovia majú zostať tak, ako doteraz: pre formáciu, pre pastoráciu mládeže, pre spoločenskú komunikáciu, pre misie a ekonomické oddelenie.

Voľba radcov pre jednotlivé oddelenia dostala nové pravidlá: bude jej predchádzať rozlišovanie o hlavných výzvach v danom sektore a o profile radcu. Toto uvažovanie prebehne v skupinách podľa regiónov, a pre voľby regióny navrhnú – formou tajného hlasovania – vždy dvoch kandidátov, jedného z vlastného regiónu a jedného z iných regiónov.

V sobotu 22. marca kapitula hlasovala aj o usporiadaní európskych regiónov. Do úvahy brali účastníci kapituly viaceré okolnosti: procesy nového usporiadania niektorých provincií – Francúzsko a južné Belgicko roku 2008, Taliansko roku 2008, Španielsko v tomto roku 2014, – ďalej pokles počtu spolubratov v Európe, zvyšovanie priemerného veku v provinciách, potrebu synergie niektorých provincií pre upevnenie charizmy. Napokon dopoludňajšie definitívne hlasovanie kapituly veľkou väčšinou rozhodlo o preskupení doterajších troch európskych regiónov do dvoch:

Región STREDOMORIE: šesť provincií Talianska, Blízky východ, Portugalsko, a po zjednotení dve nové provincie v Španielsku.

Región EURÓPA STRED A SEVER: Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a Belgicko-juh, Belgicko-Sever, Veľká Británia, Írsko, štyri provincie v Poľsku, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Ukrajina, Maďarsko.

Pre nečakané technologické problémy s intranetom sa toto hlasovanie uskutočnilo formou lístkov, čo umožnilo zachovať aj tajnosť hlasovania.

podľa ANS spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.