27. GK – Provinciál píše o prvých dňoch

(Rím, Taliansko, 27. februára 2014) – Účastníci 27. generálnej kapituly Saleziánskej spoločnosti si v týchto dňoch konajú duchovné cvičenia. „Takže od stredy popoludnia až do nedele nasledujú duchovné cvičenia, ktoré nám bude kázať sekretár hlavného predstaveného don José Bartolomé,“ píše okrem iného v druhej časti svojho kapitulného zápisníka provinciál don Karol Maník.

Don Juan José Bartolomé, prezident Saleziánskej biblickej asociácie, ponúkne účastníkom kapituly celkovo osem tém. Pripravil ich na základe listu dona Cháveza, ktorým zvolal generálnu kapitulu (ACG 413). Témy sa zameriavajú na saleziána ako mystika, proroka a služobníka – nakoľko sú to požiadavky samotného evanjelia na tých, ktorí chcú byť „radikálnymi svedkami“ Pána.

Provinciál don Maník sa vo svojom zápisníku vracia aj k zážitkom z púte po saleziánskych miestach a tiež opisuje prvé pracovné dni kapituly, venované prezentáciám jednotlivých sektorov a regiónov.

Juan José Bartolomé

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.