27. generálna kapitula

27gk-logo-SK 71027. generálna kapitula

Generálna kapitula je jednou z najdôležitejších udalostí v živote rehoľnej kongregácie. Pre saleziánsku kongregáciu je najvyššou autoritou a okrem možných výnimočných zhromaždení sa uskutočňuje každých šesť rokov. Je „bratským stretnutím, v ktorom saleziáni uskutočňujú komunitnú reflexiu, aby sa udržali vernými evanjeliu a charizme ich zakladateľa a aby boli citlivými na potreby času a miesta“ (článok 146 Stanov).

 

Téma 27. GK – „Svedkovia evanjeliovej radikálnosti”

Zvolená téma o svedectve evanjeliovej radikálnosti nachádza v hesle “práca a miernosť” (por. Stanovy 18) vyjadrenie životného programu dona Bosca “daj mi duše a ostatné si vezmi”. Heslo nám má pomôcť prehĺbiť si našu charizmatickú identitu tým, že si uvedomíme naše povolanie žiť verne apoštolský projekt dona Bosca.

Pozornosť 27. GK sa upriamuje na štyri tematické okruhy:

 ·         žiť v milosti jednoty a s radosťou naše saleziánske zasvätené povolanie, ktoré je Božím darom a osobným životným projektom;

 ·         zažiť silnú duchovnú skúsenosť podľa toho, ako Ježiš žil a konal poslušne, chudobne a čisto a stávajúc sa „hľadačmi Boha“;

 ·         budovať bratstvo v našich bratských a výchovno-pastoračných komunitách;

 ·         venovať sa veľkodušne poslaniu kráčajúc spolu s mladými, aby sme boli nádejou pre svet.

 

 

Hlavný cieľ 27. GK

Zámerom GK je pomôcť každému spolubratovi a každej komunite žiť verne apoštolský projekt dona Bosca. V nadväznosti na 26. GK chce 27. GK zvnútra posilniť našu charizmatickú jednotu. Tento cieľ je predstavený v úvodných článkoch našich Stanov: my, saleziáni sme povolaní “uskutočňovať osobitnou formou rehoľného života apoštolský projekt Zakladateľa” ; okrem toho v našej osobitnej forme života “apoštolské poslanie, bratská komunita a zachovávanie evanjeliových rád sú neoddeliteľné prvky nášho zasvätenia, ktoré prežívame v jednom a tom istom hnutí lásky k Bohu a k blížnym” .

 

Účastníci 27. GK

Na 27. GK sa zúčastňujú členovia hlavnej rady, všetci saleziánski provinciáli a predstavení vizitatórií (nižšia organizačná štruktúra než provincia) a jeden alebo dvaja delegáti – v závislosti od počtu spolubratov – za každú z 90 provincií a vizitatórií saleziánskeho sveta. Celkovo bude na 27. GK 220 účastníkov: členov kapituly je 207, trinásti boli na kapitulu pozvaní hlavným predstaveným, ale nie sú oprávnení voliť.

Slovensko bude mať troch zástupcov: okrem provinciála dona Karola Maníka sa na kapitule zúčastní ako zvolený delegát don Jozef Ižold, ktorý v júni prevezme úrad provinciála, a medzi pozvanými na kapitulu je ako zástupca koadjútorov za región Európa-sever, kam patrí Slovensko, aj koadjútor Rastislav Behún.

Zoznam všetkých účastníkov 27. GK 

 

Ďalšie úlohy 27. GK

Okrem prehĺbenia témy má GK aj iné úlohy. Prvá z nich je voľba hlavného predstaveného a členov hlavnej rady na obdobie 2014-2020.

Potom je to uskutočňovanie a preverovanie niektorých požiadaviek, ktoré priniesli 25. a 26. GK, alebo aj zmien, ktoré zaviedli.

 ·         Je mimoriadne dôležité premyslieť organizačnú štruktúru oddelení pre naše saleziánske poslanie: pastorácia mládeže, misie, spoločenská komunikácia (porov. 26. GK, 117, 118).

 ·         Je potrebné premyslieť usporiadanie troch európskych regiónov (porov. 25. GK, 124, 126, 129); táto potreba vzniká na základe rozhodnutia usporiadať provincie v Španielsku, ktorých počet sa po 27. GK zredukuje zo šiestich na dve.

 ·         Po upravení Stanov sa cíti taktiež potreba prehodnotiť skutočnosť, že starostlivosť o Saleziánsku rodinu je zverená vikárovi hlavného predstaveného (porov. 25. GK, 133 e 26. GK, 116).

 ·         Napokon, pozornosť si vyžaduje aj celková štruktúra hlavnej rady s požiadavkou na 27. GK prehodnotiť animačnú štruktúru a správu Kongregácie.

 Harmonogram 27. GK

Pred oficiálnym otvorením – púť účastníkov kapituly do Turína a na saleziánske miesta.

Potom, od 26. februára do 2. marca, sa uskutočnia duchovné cvičenia, ktoré bude kázať biblista don Juan José Bartolomé.

Od 3. marca do 12. apríla – samotné práce 27. GK.

 

27. GK v médiách

 Twitter konto v angličtine

 Twitter konto v taliančine

 Twitter konto v poľštine

 

 Správy ANS v angličtine

 Správy ANS v taliančine

 Správy ANS v poľštine

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.