28.GK – „Akí saleziáni pre dnešných mladých?“, odpovedajú samotní mladí

(Turín 4. marca 2020) – Na generálnej kapitule už vidieť prvé výsledky. Zrána 3. marca boli v pléne kapituly predstavené výsledky uvažovania komisií o prvom okruhu témy „priorita saleziánskeho poslania medzi mladými“.

Agentúra ANS prináša niekoľko vyjadrení, ktoré zazneli v podelení v pléne. „Mladí sú našimi prorokmi a ich život so námahami a potenciálom, je pre nás proroctvom. My, saleziáni, s bolesťou konštatujeme, že nie vždy poznáme svet mladých a žijeme v ňom, a že existuje citová i efektívna vzdialenosť medzi nimi a nami. Oni nás žiadajú o ´čas´ a my sa obmedzíme na ponuku ´priestoru´.“

2020 03 04 28.GK ans-odpovedaju-mladi1

„Revolúcia sa vracia k prvej láske, aby sme boli Kongregáciou chudobných pre chudobných: toto si žiada, aby sme prehodnotili náš spôsob života, náš zasvätený život, jednoduchší, hmatateľne bratský a chudobnejší, najmä tam, kde činnosť zaberá viac priestoru než dielo, ktorým je charizma.“

„Láskavosť a vľúdnosť ako DNA saleziána, ktorý vie prežívať pedagogiku nežnosti: rehabilitovať city ako kľúčový element, v spojenectve medzi dospelým a mladým. Osoby si nebudú pamätať, čo si povedal alebo urobil, ale ako sa pri tebe cítili (Maya Angelou).“

„Domnievame sa, že najvhodnejším prostredím preventívneho systému je rodina.“Osobitne však zarezonovali príspevky mladých. Každý z nich prehovoril aj počas zasadania v kapitulnej aule. Vyjadrovali ponajprv „radosť, že môžu prehovoriť k otcovi, ako doma.“

Jasne požiadali saleziánov, aby boli jednoducho vo všetkom donom Boscom uprostred nich, bez strachu a bez očakávania, že mladí sa prispôsobia časovému rozpisu rehoľníkov a odpovediam a štruktúram vopred pripraveným ale bez ich účasti. Nehľadajú sprievodcov zhora, ale „donov Boscov dneška“, pripravených kráčať vedľa nich a budovať spolu s nimi zajtrajšok, ako to bolo s prvými mladými práve v Turíne, ktorí s donom Boscom dali vznik Kongregácii.

2020 03 04 28.GK ans-odpovedaju-mladi2

V ich ďalších silných vyjadreniach zaznelo aj: viac otvorenosti voči daru, ktorým je žena v Cirkvi a v saleziánskej rodine, ekológia nie iba ako úloha naviac ale ako jediná budúcnosť pre všetkých, najmä pre mladých, byť medzi mladými a byť na ich strane, počnúc tými, ktorí sa orientujú na saleziánsky život: „Prosíme vás, nespravte z nich hneď po vstupe do vašich formačných domov zostarnutých a vzdialených.“Popoludní v utorok 3. marca pokračovali komisie v práci nad druhým okruhom témy: Profil dnešného saleziána.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.