4. deň deviatnika: Požehnaná si medzi ženami

Sú tieto slová Alžbety menej vznešené, než slová anjela? Požehnaná – to je pokračovanie predchádzajúceho Pán s tebou. Veď práve preto, že Pán je s tebou, z lásky, práve preto ťa požehnal, dobrorečil ti. Požehnaná je dôkazom moci jeho žehnania, ukážkou jeho sklonenia sa k žene, ktorá sa stará o rodinné teplo, aby sa všetci cítili dobre a pre seba si prosí len možnosť slúžiť a byť milovaná. Také sú matky. Také matky sú od Pána požehnané. Ty Matka Božia toto plníš s neporovnateľnou dokonalosťou, plná milosti. Prevyšuješ všetky, ale nie si „nad“. Si požehnaná medzi ženami. Tak chcem k tebe vzhliadať. A ako doma sa ti prihovárať. A tvoje požehnanie dá rásť vo mne ešte väčšej úcte k tebe, Vznešená. Požehnaná.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.