6. deň deviatnika: Svätá Mária, Matka Božia

Ideme ju prosiť a predsa znova ešte začíname vyznaním, úctou, poklonou. Tento titul je ten hlavný, je dôvodom, prečo je Mária blízka Bohu na výsostiach, prečo bol anjel poslaný do Nazareta. Matka Božia. Ako vyjadriť, zmerať, obsiahnuť toto vyznačenie! Pri tom sa človek pobaví, keď počuje niektorých hovoriť, že Zdravas je len pre staré babky a malé deti. Hm, priznajme, že keď slová majú veľkú váhu, človek ich až nerád vyslovuje. A predsa ako veriaci môžeme uniesť váhu tých slov.

Keď hľadáme nejaký titul, ktorým ťa uctiť, svätá Panna, tento je top a obšťastňuje ťa najviac. Chce to trochu odvahy, takto ťa priamo osloviť. Tie dve slová by mohla duša, pohrúžená vo viere v tvoju prítomnosť, vyslovovať dlhé chvíle. Matka Božia! Je to vyznanie našej katolíckej viery. Keď tie dve slová opakujeme, pomaly, v tichu svojej duše, vkladajme do nich vieru celého svojho srdca.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.