80 výročie svätorečenia dona Bosca: 80 rokov pre všetkých

(Rím, Taliansko, 1. apríl) – „Dnešný deň, 1. apríl, je jedným z tých, ktoré by sme si mali pamätať – pripomíname si 80. výročie svätorečenia dona Bosca pápežom Piom XI. na Veľkonočnú nedeľu, 1. apríla 1934, ktoré spája dona Bosca so slávou Zmŕtvychvstalého Krista,“ povedal kardinál Angelo Amato SDB, prefekt vatikánskej Kongregácie pre kauzy svätých na rannej svätej omši s členmi generálnej kapituly.

2014 04 01 ANS 80vyrocie

Uplynulo 80 rokov odo dňa, kedy bola svätosť dona Bosca oficiálne uznaná pápežom Piom XI., ktorý ho poznal aj osobne. Jeho svätosť je univerzálna: „Don Bosco a jeho výchovný systém sú súčasťou saleziánskej identity, nie sú ale našim vlastníctvom, nie sú len naše. Don Bosco nie je len svätcom saleziánov, ale svätcom Cirkvi a preventívny systém patrí tiež celej Cirkvi,“ povedal kardinál Amato.

Hovoril z vlastnej skúsenosti, ktorá mu umožnila na vlastné oči sa presvedčiť o úcte a obdive k donovi Boscovi a k tomu, čo saleziáni vykonali a konajú po celom svete. Spomenul svedectvo, ktoré ponúkol pápež František a predtým pápež Benedikt XVI.

„Dobro charizmy v Cirkvi sa meria hlavne svätosťou, ktorú je schopná vytvárať v členoch, ktorí sú jej zasvätení,“ toto potvrdzuje na prvom mieste značný počet členov saleziánskej rodiny, ktorých uznávame ako svätých, blahoslavených, ctihodných alebo ako Božích služobníkov.

Dobro charizmy je tiež potvrdzované dobrou prácou, ktorú saleziáni deň za dňom vykonávajú. Kardinál Amato poukázal na uzdravenie ochrnutého v evanjeliu zo dňa: „Pre nás sa Ježišovo gesto uzdravenia opakuje v našom dni, prácou našich rúk, ktoré dvíhajú mladých ľudí zo znechutenia a zo smútku, obnovujú ich nádej a dôveru a dávajú im budúcnosť.“

Kardinál ďalej pokračoval: „Je to aj váš apoštolát. Teším sa, keď čítam Bolletino Salesiano (talianske Don Bosco dnes, pozn. red.), ktorý je efektívnym nástrojom pri rozširovaní dobrých správ o tom, čo saleziáni robia vo svete.“ Uviedol aj niekoľko príkladov zo Svazijska, Nigérie a Poľska.

Uviedol, že je mnoho saleziánov, ktorí sú už blahoslavení alebo ctihodní, a zakončil návrhom: „Potrebujeme zázraky, aby Cirkev mohla pokračovať v ich blahorečení a svätorečení. Je to úloha, ktorú títo Boží služobníci zverujú nám všetkým – prosiť o zázraky na ich príhovor.“ Máme ďalej zodpovednosť za „šírenie povedomia a uznania našich svätých, ktorí sú skutočným pokladom našej rodiny.“

Spomedzi saleziánskej rodiny zo Slovenska patrí k Božím služobníkom aj don Titus Zeman.


 


 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.