9. deň – Vyhýbať sa pohoršeniu

30. január – do sviatku dona Bosca ostáva 1 deň

Slovo pohoršenie znamená osídlo a pohoršlivý je ten, kto slovami a skutkami dáva druhým príležitosť uraziť Boha. Pohoršenie je ohromným hriechom, pretože kradne Pánu Bohu duše, ktoré on stvoril pre nebo a ktoré boli vykúpené predrahou krvou Ježiša Krista. Kto pohoršuje, kradne duše pre diabla, ktorý ich zavedie do pekla. A ten čo pohoršuje, môže sa právom nazvať sluhom satanovým. Keď diabol nemôže svojím umením získať niektorého mladíka, poslúži si človekom, čo dáva pohoršenie. Čím viac ľudí ho pritom pozoruje, tým väčšia je jeho vina. Čo potom povedať o tých, čo idú tak ďaleko, že sa priamo stávajú učiteľmi zloby tých, čo sú ešte nevinní?!

Títo nešťastníci zabúdajú, čo o nich povedal Božský Spasiteľ: Vzal dieťa na ruky, obrátil sa k zástupu, ktoré ho počúvali a povedal: Beda tomu, kto pohorší jedného z týchto mojich maličkých, ktorí vo mňa veria. Žiaľ, pohoršenia síce musia prísť, ale beda tomu, skrze koho pohoršenie prichádza. Lepšie by mu bolo, keby sa mu mlynský kameň priviazal na krk a tak bol pohrúžený do hlbiny morskej.

Keby bolo možné odstrániť zo sveta pohoršenia, koľko duší by prišlo do raja a naopak, koľko ich spadne do pekla práve pre pohoršenie. Chráňte sa preto pokolenia tých zločincov a vyhýbajte sa im viac ako diablovi.

Isté dieťa útleho veku, keď počulo pohoršlivé reči, povedalo tomu, kto ich hovoril: Zmizni odtiaľto, ty zlorečený diabol! Drahí mladíci, ak chcete byť pravými priateľmi Ježiša a Márie, musíte nie len vyhýbať tým, čo dávajú pohoršenie, ale sa aj dobrým príkladom pričiniť a naprávať zlo, ktoré oni spôsobili dušiam. Preto nech sú vaše rozhovory dobré a skromné, v kostole buďte nábožní, poslušní a úctiví voči svojim predstaveným.

Ó, ako mnoho vrstovníkov vás bude nasledovať na ceste do neba. Aj vy budete istí, že sa dostanete do ich spoločnosti, pretože ako hovorí sv. Augustín: Ten čo sa pričiní o spásu jednej duše, môže odôvodnene dúfať v spásu svojej vlastnej. Anima salvasti – Aninan praedetinasti.

Drahí mladíci, to sú hlavné veci, ktorým musíte vyhýbať, keď chcete byť čnostní a žiť kresťanský život.

 

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco,otec a učiteľ mládeže,

ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom,aby sme hľadali

svoje duševné dobroa spásu blížneho.

Pomáhaj námplniť si dobre svoje povinnosti,

premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč násmilovať Sviatostného Spasiteľa,

Pannu Máriu Pomocnicu

a Svätého otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti,

aby sme prišli k tebe do neba.

Amen

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.

 

Zajtra 31. januára 2017 pri sv. omši spoločne oslávime sviatok dona Bosca, dobre sa vyspovedám a prijmem Pána Ježiša vo svätom prijímaní.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.