Aby mohli pomáhať, musia prejsť dlhú cestu

(Bratislava, 5. mája 2022) – Týždeň modlitieb za duchovné povolania nám pripomína, že sa navzájom potrebujeme ako soľ.Aktuálne máme 15 mladých slovenských saleziánov a 4 spolubratov zo zahraničia (Ukrajina, Burundi, India, Rusko), ktorí sa pripravujú v rôznych formačných štruktúrach na Slovensku a v zahraničí. Táto cesta prípravy na svoje povolanie je však dlhá a náročná.

Prosme Dobrého Pastiera, ktorý povzbudil dona Bosca v 19. storočí v službe mladým severného Talianska, ale aj vzdialených misijných krajín Latinskej Ameriky. Prosme, aby podľa príkladu turínskeho kňaza Jána mladí neváhali v štedrej odpovedi na Božie volanie – ochrániť mladých pred zlom a ukázať im krásu dobra.

Ďakujeme za to, že v modlitbe prosíte aj na tento úmysel.

Aj vďaka Vášmu príspevku vieme poskytnúť dobrú formáciu mladým saleziánom.saleziani.darujme.sk/dlhacestasaleziana

Ďakujeme.

Viera, láska a obeť

Modlime sa, aby Pán „dal väčšiu vieru“(Lk 17, 5) našim kresťanským spoločenstvám,najmä tým, ktoré on povolal alebo povolá do svojej služby.Modlime sa slovami apoštola Pavla, aby„Kristova láska“ (2 Kor 5, 14) znovu prebúdzalaBožie povolanie v mnohých charakternýchmladých ľuďoch aj v iných šľachetnýcha usilovných dušiach. Nech pohýna k rozhodnutiuváhavých a zachováva vo vytrvalostitých, čo už odpovedali áno na jeho volanie.Modlime sa, aby mali všetci silu a ochotu,a ako trpiaci Kristus nehľadali svoju vôľu, aleOtcovu (Lk 22, 42), keď on dopustí, aby saťažkosti a obety spojili so vzácnym darom jehopovolania. Nech ich vždy posilňuje veľkonočnáradosť z Kristovho vzkriesenia.Amen.

Pápež sv. Pavol VI. v roku 1977

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.