Aj saleziánska rodina pochodovala za život + video

(Bratislava, 21. septembra 2015) – Vďačnosť za dar života prišlo minulú nedeľu na Národný pochod za život vyjadriť aj mnoho členov a priaznivcov saleziánskej rodiny. Desiatky mladých a rodín s deťmi nielen z Bratislavy, ale aj z iných saleziánskych domov na Slovensku sa najprv stretli v stredisku na Mamateyovej pri spoločnej eucharistii, ktorú slávil provinciál don Jozef Ižold.

Ten sa vo svojom príhovore dotkol predovšetkým otázky hodnoty života a potreby chrániť ho podľa príkladu Krista, ktorý bol vždy solidárny  s maličkými a tými najslabšími. Ako tiež spomenul: "Ak chránime toho najmenšieho, tak nakoniec chránime aj vlastnú ľudskosť, vlastnú dôstojnosť.  Keď však zatvoríme pohľad pred ochranou týchto maličkých, tak sa v nás zrazu niečo deformuje. Možno nebudeme vedieť nájsť riešenie, ale je potrebné, aby nás to bolelo a aby sme to v spoločnosti povedali."

Po svätej omši sa saleziánska rodina pripojila k obrovskému davu, ktorý pochodoval starým mestom po trase dlhej 2,4 km od Námestia SNP. Celé podujatie trvalo takmer dve hodiny za účasti predovšetkým mladých rodín s deťmi.

 

 

 

Veronika Rendeková

Foto: www.mamateyka.sk a Jozef Kajan

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.