Aká je aktuálna situácia saleziánskych svätých? Odpovedá generálny postulátor Pierluigi Cameroni SDB

(Rím, Taliansko, 22. februára 2018) – "Kauza blahorečenia nie je suchá procedúra, ale púť viery v skúmaní, meditácii a napodobňovaní hrdinstva svätých," hovorí don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny, aby vysvetlil svoje zvláštne poslanie. Don Cameroni práve zverejnil dokument o stave saleziánskej svätosti k decembru 2017, ktorý obsahuje aj veľmi zaujímavé dáta o mnohých mužoch a ženách, ktorí nasledovali dona Bosca na ceste svätosti. Tiež prezentuje pozvanie a výzvu k celej saleziánskej rodine, aby pokročila v kauzách v procese.

Ku koncu roka 2017 sa saleziánska rodina hrdí 9 svätými, 118 blahoslavenými, 16 ctihodnými a 26 Božími služobníkmi. Aktuálne sa pracuje na 5 kauzách.

V tejto veľkej úrode svätosti je možné identifikovať mnoho rôznych dimenzií: svätosť mladých (Dominik Savio, Laura Vicuňová, Zefirín Namuncurá), svätosť misionárov (Mária Troncatti, Stefano Ferrando, Francesco Convertini, Costantino Vedrame,…), svätých altruistov (Andrea Beltrami, Augustín Czartoryski, Alojz Variara, Euzébia Palominová, Alexandrina Mária da Costová,…), svätých povolaní (Štefan Sándor a nový blahoslavený Titus Zeman), svätých biskupov (Alojz Versiglia, Alojz Olivares, August Hlond, Octavio Ortiz Arrieta), a ďalších.

Don Cameroni, ktorý sa stretáva s mnohými svedectvami v saleziánskej rodine, pozýva všetkých členov rozličných saleziánskych zložiek, aby priložili ruku k dielu. "Jedna vec, nad ktorou sa zamýšľame je, že posledné svätorečenie v saleziánskej rodine, ktoré sme ako postulatúra pripravovali, bolo svätorečenie Dominika Savia. Svätorečenie sv. Aloza Versigliu a sv. Kalixta Varavaria dostalo dišpenz od zázraku vďaka Jánovi Pavlovi II. Za kauzy je zodpovedný nielen postulátor, alebo niekoľko zanietených jednotlivcov, ale cirkevné komunity zahrnuté v jednotlivých častiach procesu (diecézy, farnosti, kongregácie, združenia, skupiny,…), ktoré majú vyjadriť svoj záujem, zanietenie a účasť."

Otázka rozširovania znalosti a modlitieb sa týka najmä 16 ctihodných, ktorí už mohli byť blahorečení, no chýba im ešte jeden krok a to zázrak, preto ich kauzy stoja. Don Cameroni preto odporúča niekoľko ciest, ako rozširovať znalosť, zanietenie a modlitby: rozširovanie modlitby na príhovor Božieho služobníka prostredníctvom obrázkov, brožúr, knižiek; novéna k Božiemu služobníkovi obetovaná za individuálne prípady materiálnych či duchovných potrieb; modlitba a spomienka každý mesiac v deň smrti daného Božieho služobníka po dobu napr. 12 mesiacov; raz do roka osobitná spomienka na Božieho služobníka, ktorá vyzdvihuje konkrétne vlastnosti či udalosti jeho života.

2018 02 22 ANS svati

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.