Ako dôverovať Neviditeľnému so saleziánom Mariánom Husárom

(Bratislava, 31. augusta 2017) – Ako veriť Bohu aj v čase skúšky? Ako prekonať strach z budúcnosti? Nad podobnými otázkami sa zamýšľa salezián kňaz Marián Husár v augustovom vydaní edície Viera do vrecka s názvom Dôverovať Neviditeľnému.

„Téma dôvery sa bytostne dotýka života každého z nás. Potrebujeme na tomto svete niekomu dôverovať. Dôvera je schopnosť zveriť sa inému. Otvára nové horizonty a pomáha nám kráčať vpred,“ uvádza tému na prvých stránkach autor.

„Čo však robiť vo chvíľach, keď nás obklopí tma, keď nám do života vtrhne utrpenie?… Existuje jeden zlomový bod – bod bolesti, keď zrazu nič nemáme pod kontrolou. Je veľmi dôležitý, pretože práve doň potom môže vstúpiť Boh. … Keď sa dostaneme na dno, je to preto, aby sme prežili veľkonočné tajomstvo. Boh v nás túži uskutočniť svoje činy a zázraky.“

Takmer na štyridsiatich stranách ponúka Marián Husár inšpirácie na zamyslenie, pomáha otvárať nové horizonty a postupne čitateľa sprevádza na ceste dôvery.    Marián Husár momentálne žije v saleziánskej komunite v Bratislave na Miletičovej a pôsobí ako správca Farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Brožúrku Dôverovať Neviditeľnému si môžete objednať na stránke vydavateľstva Don Bosco.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.