Ako slávili bl. Titusa saleziánske strediská

(Bratislava, 16. januára 2018) – Prinášame informácie z niektorých saleziánskych stredísk, ako slávili prvú liturgickú spomienku bl. Titusa Zemana, v pondelok 8. januára. Okrem liturgie sa konal aj Titus cup vo florbale.

Dubnica nad VáhomBol to silný zážitok pre mnohých veriacich. Pri svätej omši spievali aj mladí, nechýbalo uctenie si relikvie a v Katolíckom dome potom premietli hodinový dokumentárny film Prešiel som hranicu. Okrem toho si dubnickí miništranti pripomenuli príklad dona Titusa aj na svojom maxistretku v nasledujúcu nedeľu.

Nová DubnicaV Novej Dubnici sa pri relikvii bl. Titusa Zemana v Kostole sv. Jozefa Robotníka modlila spolu celá farnosť aj s prítomnými saleziánmi.

HumennéHoci v tomto stredisku nebýva v pondelok svätá omša, tentoraz urobili výnimku. Kaplnka bola plná viac, ako v bežné dni, prišli aj sestry saleziánky a niektorí saleziáni spolupracovníci. Pri svätej omši spievali mladí a zazneli aj obe piesne, teda hymnus ku cti bl. Titusa i mládežnícka hymna od Poetica musica. V príhovore don Peter Bešenyei poukázal na Titusovu odvahu a odhodlanosť. Na záver nechýbalo individuálne uctenie si relikvie bl. Titusa.

ŽilinaZa pomerne hojnej účasti veriacich tak vo farskom kostole u saleziánov na sídlisku Hliny ako aj vo filiálnom kostole v Bánovej, boli inštalované relikvie bl. Titusa do relikviárov, ktoré umelecky spracovala pani Daniela Lazovská. Direktor saleziánskeho domu don Peter Lukáčik poukázal na príklad tohto svätca, ktorý povzbudený Božím slovom neváhal dať život za bratov, čím nám ukázal cestu ako v každodennom prežívaní svojho povolania dávať život za bratov a sestry.


 

Poprad Aj v noviciáte a vo farnosti v Poprade-Veľkej saleziáni a novici spolu s ostatnými veriacimi oslávili pri sv. omši bl. Titusa. Na úvod zaspievali hymnus ku jeho cti, v príhovore direktor a magister don Peter Timko objasnil úctu k relikviám v Cirkvi a poukázal, ako Boh pôsobil konkrétne v živote nového blahoslaveného. Po svätej omši si veriaci uctili relikviu dona Titusa, ktorá bola vystavená vo farskom kostole, kde bude aj umiestnená.

ŠamorínSaleziánske strediská z Trnavy-Kopánky a Šamorína, kde pôsobia sestry saleziánky a majú tam svoj noviciát, usporiadali v sobotu 13. januára spoločný florbalový turnaj na počesť bl. Titusa, tzv. Titus cup. Súťažilo viacero miešaných mládežníckych tímov, nechýbala svätá omša i táborové tance v obedňajšej prestávke.

HodyNa spomienku bl. Titusa sme sa v Hodoch pripravovali deviatnikom. Dve nedele sme ľudí oboznamovali s touto vzácnou spomienkou a pozývali sme ich na ňu. Ľudí bolo toľko, ako v nedeľu na prvej sv. omši. V homílii direktor priblížil hrdinský život bl. Titusa a účinnosť jeho modlitieb. Po homílii bolo uctenie jeho relikvií. Po sv. omši sme všetkých pozvali do jedálne, aby sme aj pohostením oslávili túto milú spomienku. V Javorinke sme mali uctenie a uloženie relikvie bl. Titusa v nedeľu 7.januára. Tam bolo pred uctením a uložením k verejnej úcte triduum.

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.