Ako viesť pastoráciu rodín v čase karantény? Odpovedá salezián Marián Valábek

(Bratislava, 21. apríla 2020) – Ako viesť pastoráciu rodín v čase karantény a aký je v tomto čase záujem o domáce liturgie? "Samotné texty netvoria liturgiu, tá sa slávi, keď sa tie-ktoré texty používajú pri slávení, keď sa počúva Božie Slovo a reaguje sa naň," hovorí kňaz Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. "Celé Božie Slovo stále platí. Potrebujeme obnoviť aj túžbu po sviatosti zmierenia. Potrebujeme rovnako aj prebudiť túžbu po živote v spoločenstvách a podporovať dobrovoľníctvo," povedal v rozhovore pre TK KBS.

– Ako sa dá viesť v čase karantény pastorácia rodín?

Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, že nejde o pastoráciu v zmysle ako obnovíme výrobu a čo urobíme prvé… to nie je to najdôležitejšie. Potrebujeme sa pýtať Ježiša, čo máme robiť a ako si pritom máme počínať? Ježiš sa neprestal pohybovať medzi ľuďmi, ale nie vždy rovnako. Niekedy sa pohyboval priamo, inokedy skryto a zasa inokedy bol v samote…

Aj my si musíme počínať podobne. Tak ako sme si uvedomili pred časom, všetko čo sa v rodine koná je prejav domácej cirkvi. Je dôležité aby si rodiny uvedomili, že nie sú len objektom, ale aj subjektom pastorácie a preto aj v tomto čase, využívajúc prostriedky masovej komunikácie – a tu potrebujeme veľkú kreativitu. Využitie rôznych jestvujúcich spôsobov, ale aj objavovanie nových.

– Vaše meno bolo spojené aj so zverejňovaním domácich liturgií, aký bol o ne záujem?

Pomerne veľký. Ľudia sa dožadovali, aby boli čím prv zavesené na weboch, či portáloch a samotné odozvy (reakcie) sa začali objavovať hlavne po reláciách o domácej cirkvi a liturgii domácej cirkvi na audio a video produkciách či programoch. Rovnako aj po rôznych online programoch.

– V čom je skryté ich tajomstvo a na čo si dať pri nich pozor?

Samotné texty netvoria liturgiu, tá sa slávi, keď sa tie-ktoré texty používajú pri slávení, keď sa počúva Božie Slovo a reaguje sa naň. Môžeme si pri tom spomenúť aj na židovskú liturgiu veľkonočného sedaru, kde mali svoju úlohu jednotliví členovia rodiny. Ale aj to, ako sa vždy u Hebrejov začínal šabat, keď matka na vigíliu zapaľovala sviecu a pod.

A keď sa nám podarí prežívať stretnutie s Ježišom ako to prežívali emauzskí. To bola liturgia domácej cirkvi, ktorá vyvrcholila stretnutím za stolom pri lámaní chleba. Pritom to nemusí mať nejakú nemeniteľnú vonkajšiu štruktúru a pritom si každá rodina môže túto liturgiu kreatívne prispôsobovať a tvoriť.

– Ľuďom chýbajú verejné slávenia, osobné spojenie s kňazmi, čo by ste im odporučili?

Teraz môžeme udržovať spojenie cez mobil, cez rozhovory a hľadania nových podnetov. Rovnako sme do mnohých spôsobov domácej liturgie vložili vyjadrovanie túžby po Eucharistii v zmysle Ježišových prísľuboch o jej dôležitosti. Celé Božie Slovo stále platí.

Potrebujeme obnoviť aj túžbu po sviatosti zmierenia. Potrebujeme rovnako aj prebudiť túžbu po živote v spoločenstvách a podporovať dobrovoľníctvo.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.