Ako žiť v rytme dona Bosca?

(Bratislava, 3. septembra 2013) – Pracovná skupina pre saleziánsky život a dobrovoľníčky dona Bosca zostavili publikáciu s názvom V rytme dona Bosca. 130 stranový sprievodca saleziánskou charizmou chce byť užitočným pracovným nástrojom pre osobnú formáciu, ale aj pre formáciu skupinky.

Názov knihy korešponduje s túžbou „kráčať v rytme“ dona Bosca, a pritom zachytávať výzvy dnešného sveta a v každodennosti objavovať, ako odpovedať na hlad po autentickej láske mladých.

V rytme dona Bosca nepatrí medzi knihy, ktoré by bolo možné prečítať jedným dychom. Autori odporúčajú vybrať si vždy tú časť, ktorá aktuálne korešponduje s momentálnou formačnou potrebou. Široký priestor bol ponechaný skúsenostiam mnohých VDB, aby sa vychádzajúc z ich skúsenosti mohli čitateľky zahľadieť, ako ony samé vteľujú dona Bosca vo svojom živote.

Každá kapitola bohato ilustrovanej knihy pozostáva zo štyroch častí:1.    Nechajme hovoriť život: séria skúseností VDB v rozličných častiach sveta.2.    Pohľad proti svetlu: úvaha, ktorou zaostrujeme pohľad na teoretické aspekty saleziánskej duchovnosti.3.    Na uvažovanie: miesta uvažovania a dynamizmu, užitočné pre prácu na sebe alebo pre formáciu skupinky.4.    Block Notes: voľný priestor, do ktorého si každá VDB môže zapísať vlastnú skúsenosť a vlastné uvažovanie.

Kniha, ktorú vydalo  vydavateľstvo Don Bosco, obsahuje aj bibliografiu, ktorá ponúka možnosti prehĺbiť si rôzne ďalšie témy.

 

Informovala: mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.