Aktuálne číslo časopisu Don Bosco dnes je na webe

(Bratislava, 17. mája 2018) – Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov bude tento rok saleziánska rodina sláviť so špeciálnou príchuťou vďačnosti. Jej sviatok 24. mája doplní 9. júna výročie 150 rokov od posviacky jej baziliky v rodisku dona Bosca – v Turíne. O histórii a posviacke tohto chrámu sa dočítate v najnovšom čísle časopisu Don Bosco dnes.

Adrenalínový víkend plný priateľstiev, zábavy, športu i služby zažila stovka slovenských miništrantov v Žiline. Ako vyzeral prvý ročník tohto stretnutia sa dozviete v článku Nová tradícia: Saleziánske miništrantské stretnutie. Bývalej provinciálnej predstavenej Inštitútu Dcér Márie Pomocnice saleziánke Dagmar Kráľovej FMA minulý rok vyšla kniha s názvom Mária, naša ozajstná sestra. Odpovede na otázky Čo ju viedlo k napísaniu tejto knihy? alebo Ako nadobudnúť zdravý vzťah k Panne Márii? prezradila v rubrike rozhovor.    

„Táto vojna spôsobila, že sme sa viac zomkli, cítili sme sa skutočne ako rodina. Plakali sme spoločne, báli sme sa spoločne, radovali sme sa spoločne,“ rozpráva salezián kňaz Simo Zakerian zo Sýrie. V článku Raj uprostred vojny sa dočítate, ktoré ťažkosti musí pri svojej službe prekonávať, ako žijú mladí v Sýrii a čo podstatné ich vojna a utrpenie naučili.

Jeden zo znakov uponáhľanosti, ktorá nás v dnešnej dobe ovplyvňuje, je čoraz väčšia neschopnosť komunikovať pohľadom, očami. Kontakty medzi ľuďmi sa znásobili: internet, email, mobil… Ale zabúdame na kontakt najjednoduchší: kontakt očami. Ako účinne komunikovať pohľadom vo výchove detí sa dozviete v článku Milovať sa očami v rubrike výchova.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@gmail.com.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.