Animátori sa počas víkendu učili umeniu osobného sprevádzania

(Nitra, 21. apríla 2015) – Počas druhého aprílového víkendu sa mladí animátori zo stredísk Domky stretli v Nitre na druhom kurze Školy pre animátorov pre západné Slovensko, ktorý bol zameraný na osobné stretnutie a sprevádzanie.

"Spoločne sme sa učili "robiť prvé kroky". Objavovali sme svoju vlastnú hodnotu, učili sa empaticky počúvať, byť všímaví pri rozhovoroch, byť dobrými poslucháčmi. Zisťovali sme, čo nám v tom môže brániť, aby sme sa tomu mohli v budúcnosti vyvarovať," opísala kurz jedna z účastníčok Lucka.

Počas víkendu účastníci nadobudli viacero nových poznatkov a skúseností ohľadom osobného sprevádzania, vytvoril sa priestor na vzájomne obohatenie, načerpanie z Božej prítomnosti, ale aj naučenie nových hier či vyskúšanie niekoľkých zábavných aktivít.

"Druhý kurz ŠpA vnímam ako veľmi dôležitý pre mladých ľudí, nakoľko im dáva priestor pre objavovanie a uvedomenie si svojej hodnoty. Účastníci majú možnosť konfrontovať seba v procese osobného sprevádzania a majú tiež možnosť získať praktické zručnosti potrebné pri osobnom stretnutí animátora s dieťaťom či mladým," hovorí školiteľka Karolína.

Účastníci odchádzali z kurzu s vďačnosťou v srdci a odhodlaním aplikovať v ich animátorských životoch to, čo sa mohli počas víkendu naučiť.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.