Animátori z Novej Dubnice sa stretli na predtáborovom sústredení

(Nová Dubnica, 1. júla 2022) – Tretí júnový týždeň sa u saleziánov v Novej Dubnici uskutočnilo už tradičné predtáborové sústredenie mladých zo Strediskovej školy pre animátorov.

Úvod patril hrám a aktivitám na posilnenie vzťahov v tíme. Nasledovali večerné modlitby, ktoré viedol direktor komunity a mládežníckeho strediska don Marek Michalenko. Počas všetkých modlitieb, okrem iného, zaznievali aj príhovory kňazov, ktorí pozývali mladých na Národné stretnutie mládeže 2022. To sa bude konať posledný júlový týždeň v Trenčíne.

Podnetom pre tieto národné stretnutia sú Svetové dni mládeže (SDM). Aktuálne stretnutie bude prípravou na SDM v Lisabone 2023. Cieľom tohto podujatia je umožniť mladým ľuďom stretnúť sa s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta.

Piatkový večerný program zakončili animátori spoločným pozeraním filmu, ktorý bude tohtoročnou témou prímestského tábora. Nasledujúci deň prišla vzácna návšteva zo saleziánskej provincie – vikár don Peter Jacko a don Pavol Pipka. Účastníkom stretnutia predstavili Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach.

Tým, čo sa dobrovoľne rozhodli venovať svoj čas a talent deťom a mladým podľa saleziánskeho štýlu výchovy, sa snažili v duchu preventívneho systému vysvetliť platné pravidlá a ich zmysel; keďže ich dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou na to, aby im mohla byť zverená zodpovednosť pri mladých.

Pravidlá správania a stanovené postupy, ktoré don Peter a don Pavol predstavili, môžu animátorom pomôcť správne reagovať v oblastiach, s ktorými majú mladí dnes mnoho problémov – napr. bezpečnosť v online prostredí, sociálno-patologické javy (sebapoškodzovanie, nové typy závislostí, šikana, domáce násilie) alebo rôzne formy sexuálneho násilia a zneužívania.

Doobedie zakončili svätou omšou, ktorej predsedal don Pavol Pipka. Inšpiroval mladých postojmi a príbehmi zo života známej atletickej legendy – Emila Zátopka. V poobedných hodinách zodpovední za jednotlivé táborové dni predstavili prácu svojej skupiny a pripravený program. Prestávky využívali na nacvičenie nového tanca k hymne tábora. Samozrejmosťou bol čas na športové a spoločenské hry a rozhovory.

Zdroj: faranovadubnica.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.