Apoštolský nuncius Mons. Girasoli požehnal zrekonštruovaný provinciálny dom saleziánok

(Bratislava, 13. októbra 2022) – Na sviatok Panny Márie ružencovej sa stretli viaceré sestry saleziánky, kňazi, stavební pracovníci a podporovatelia diela pri FMA v bratislavskej Petržalke. Spoločne oslávili ukončenie rekonštrukcie časti provinciálneho domu a zahájenie jeho novej činnosti.

Obnovená časť ponesie názov DO.MA. Ide o spojenie dvoch slov: dom a Mária, s ktorými je spojená saleziánska charizma. Dom predstavuje atmosféru rodinnosti a Mária je pre sestry srdcom odkazu dona Bosca.

Slávnostné otvorenie domu zahájili prestrihnutím pásky otec nuncius Mons. Nicola Girasoli, generálna ekonómka FMA sr. Ena Veralís Bolaños a provinciálna predstavená FMA sr. Monika Skalová. Nasledovala liturgia požehnania, v rámci ktorej otec nuncius povedal: „Som veľmi rád, že moja prvá pastoračná návšteva na Slovensku je spojená práve s požehnaním. Požehnanie nepatrí len múrom, ale hlavne srdciam.“ Ako spomenul ďalej, saleziánska charizma je mu veľmi blízka, nakoľko jeho rodná sestra je taktiež sestrou saleziánkou.

Históriu domu od roku 1993 po súčasnosť si prítomní hostia priblížili prostredníctvom príhovorov a komentovanej prezentácie. Sr. Mária Červená hosťom rozpovedala netradičný príbeh kúpy domu od pôvodného majiteľa, ktorého sa osobne zúčastnila. Sr. Monika Skalová predstavila činnosť, ktorej sa tu sestry v priebehu rokov venovali a poďakovala sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k obnove domu.

Sestra Ena, ktorá prišla v zastúpení generálnej matky sr. Chiary Cazzuollo, odovzdala sestrám pri tejto príležitosti strieborný obraz Panny Márie. „Veríme, že Mária od čias dona Bosca prechádza našimi domami. Avšak dôležitejšie je, aby bolo cítiť medzi ľuďmi, že im Máriu prinášame,“ povedala.

Program otvorenia zakončila slávnostná recepcia, počas ktorej si mohli hostia pozrieť priestory domu. Novootvorené Saleziánske centrum prijatia, výchovy a vzdelávania bude poskytovať ponuky prijímania a ubytovania hostí, organizovania vzdelávacích kurzov a s tým spojenú výchovu mladých. Ako podčiarkol otec nuncius aj podľa slov pápeža Františka, prijatie človeka je veľmi dôležité a výchova so vzdelávaním veľmi saleziánske.

Informovala: Miroslava TarajováFoto: Juraj Chorvatovič ASC

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.