Bardejovčania majú za sebou prvý prímestský tábor

(Bardejov, 13. júla 2016) – V dňoch 4.-8. júla sa konal na bardejovskom Vinbargu prvý tohtoročný saleziánsky prímestský tábor. Celkom 160 detí a 80 animátorov sa na jeden pracovný týždeň ponorilo do animovanej rozprávky a preniesli sa do mesta zvierat s názvom Zootropolis. Na chvíľu sa stali kadetmi policajného oddelenia a spolu s hlavnými hrdinami rozprávky pátrali po nezvestných zvieratách.

Prvý deň tábora boli deti aj animátori zadelení do skupiniek, vypočuli si novú táborovú „zvolávačku“ a táborové dobrodružstvo sa začalo. Počas celého týždňa spolu absolvovali policajný výcvik, hľadali stratenú vydru a ďalšie zvieratá či vyrábali protilátky. Do deja rozprávky vtiahli deti scénky šikovných animátorov, ich presvedčivé výkony a zaujímavé kostýmy. Prostredie Zootropolisu dotvárali aj početné ručne maľované kulisy rozvešané v areáli oratka, ktoré zobrazovali postavy tejto rozprávky.

Ako všetky dni saleziánskeho tábora aj tieto začínali stretnutím s Bohom v kostole – sv. omšou, počas ktorej mali deti možnosť prijať sviatosť zmierenia. Sv. omše spríjemnili spevom i hudbou deti a animátori, ktorí pod vedením Moniky Staňkovej vytvorili táborový zbor. Samotný doobedňajší program bol plný rôznych hier a stanovísk. Obedňajšia prestávka slúžila na menší oddych, načerpanie síl, voľnejší program či priestor pre tancovanie i učenie sa nového „chytľavého“ táborového tanca.

Deň pokračoval znovu pripravenými poobedňajšími hrami, olovrantom a ukončil sa spoločnými modlitbami v skupinkách. Prostredníctvom týchto modlitieb a kázní saleziána Stanislava Hurbaniča SDB na sv. omšiach bol deťom i animátorom priblížený známy biblický príbeh o Dávidovi a Goliášovi. Ten bol zároveň akoby druhou témou tábora. Deti sa zamýšľali nad tým, čo predstavuje ich strach na tábore a zistili, že proti nemu môžu bojovať svojimi vlastnými silami, „zbraňami“ no i to, že najväčšou „zbraňou“ a posilou je Božia pomoc. Povzbudení Dávidovou odvahou sa snažili počas tohto táborového týždňa prekonať ho.

Obohatením tábora bol štvrtkový pobyt na krytom kúpalisku Delňa v Prešove, kde sa deti, animátori aj saleziáni poriadne vyšantili. I keď bol tento tábor veľmi početný, počas celého týždňa vládla príjemná rodinná atmosféra a dobrá nálada. Každý účastník si tak mohol odniesť mnoho krásnych zážitkov a nové priateľstvá.

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.