Biskup Galis ocenil dvoch budúcich stolárov zo saleziánskej školy

(Žilina, 29. januára 2018) – Žilinský rímsko-katolícky biskup Tomáš Galis pri príležitosti 10. výročia založenia diecézy ocenil 10 študentov katolíckych stredných škôl na území Žilinskej diecézy. Medzi ne patrí aj SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Okrem výsledkov študentov učebného odboru stolár zaujalo na spoločnom stretnutí ich označenie drevenými motýlikmi ako príslušnosť k drevárskemu stavu.

Ocenil tretiakov, ktorí tvorili súťažné družstvo: Daniel Fečo a Lukáš Tereštík. Spolu zápolili v súťaži zručnosti – v celoslovenskom kole SUSO Skills Slovakia v učebnom odbore stolár v Nitre, ktoré vyhrali a postúpili do medzinárodného finále súťaže SUSO 2017 v Prahe. Za odmenu dostali študijnú stáž vo Volyni, kde mali možnosť vidieť v činnosti programovanie CNC strojov na výrobu nosných drevených prvkov drevostavieb. Oboch sprevádzal majster odbornej výchovy Jozef Olbert. Zároveň dostali príležitosť prizvať aj spolužiaka, ktorým bol Tomáš Mário Pelegrim (absolvent učebného odboru, pokračuje v nadstavbovom štúdiu).

Daniel Fečo je talentovaným huslistom, výrobcom fujár a píšťal. Do školy prišiel zo Zlatých Moraviec. Býva na internáte, rovnako ako Lukáš Tereštík, ktorý pochádza z Oravskej Lesnej. Okrem výborných výsledkov štúdia sa zameriava na drobné opravy nábytku. Obaja túžia byť majstrami stolárskeho remesla.

Na fotografii obaja ocenení študenti SOŠ sv. Jozefa Robotníka Daniel Fečo a Lukáš Tereštík (v motýlikoch) spolu s rodičmi a triednou učiteľkou III.A a zároveň odborných drevárskych predmetov Ing. Máriou Hrúzovou (v strede). Sprevádzal ich riaditeľ školy salezián Igor Pecha.

Zdroj: www.drevmag.com

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.