Biskup Haľko vníma dona Dermeka ako trpiteľa za vieru

(Bratislava, 1. decembra 2014) – Na spomienkovej slávnosti ku 100. výročiu narodenia prof. ThDr. dona Andreja Dermeka (1914-2003) sa v Bratislave na Miletičovej v nedeľu 30. novembra zúčastnilo množstvo veriacich a viacero významných hostí. Počas umelecko-poetického pásma zazneli svedectvá troch súputníkov Andreja Dermeka: hovorili o ňom jeho bývalý spoluväzeň Ing. Ján Brichta, bývalý dekan RKCMBF UK salezián prof. Jozef Kutarňa, a JUDr. Viliam Baranec, bývalý kolega dona Dermeka z čias jeho zamestnania počas totality. Pásmo sprevádzal zbor z Kostola Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Prítomní boli príbuzní dona Dremeka z Unína, mnoho jeho priateľov, členovia saleziánskej rodiny, ale aj vzácni hostia ako podpredseda parlamentu Ján Figeľ, či starosta Ružinova Dušan Pekár, a viacerí ďalší. Program moderoval herec a recitátor Jozef Šimonovič.

Svätú omšu koncelebrovali viacerí saleziáni a predsedal jej Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Počas svojho štúdia teológie Mons. Haľko poznal dona Dermeka ako profesora Nového zákona a vo svojich slovách ho označil ako trpiteľa za vieru. Pri homílii ako doplnenie témy pastierskeho listu biskupov vybral niekoľko slov z diela dona Dermeka o výchove, kde hovorí o dôležitosti rodiny ale aj o nástrahách, ktoré môžu rodinu ničiť, a tým aj výchovu mladých.

Medzi hosťami počas recepcie po svätej omši zaznievalo veľa osobných spomienok na dona Dermeka a tiež otázka o možnom procese jeho blahorečenia.

Pri príležitosti tohto 100. výročia narodenia Andreja Dermeka, bývalého provinciála slovenských saleziánov, predstavili aj nové vydanie jeho diela o preventívnom výchovnom systéme, pod názvom „Nalomenú trsť nedolomí“. Tieto slová boli celoživotným heslom dona Dermeka.

Napokon, ešte v deň samotného výročia stých narodenín, vo štvrtok 27. novembra, spomínali na dona Andreja Dermeka aj v Šaštíne, kde je pochovaný. Spolubratia tamojšej saleziánskej komunity sa s úctou a vďačnosťou za jeho život a dielo pomodlili aj pri jeho hrobe.


 

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.