Blahoslavený František Kesy a spoločníci

Keď sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna, saleziánsky dom v Poznani na Wronieckej bol okupovaný a premenený na nemeckké kasárne. Oratórium naďalej fungovalo v záhradách mimo mesta a v blízkych lesoch. Medzi chlapcami vzniklo veľa malých tajných združení.

V septembri 1940 nacisti zatkli Františka Kesyho a jeho štyroch spoločníkov z oratória a obvinili ich z príslušnosti k tajnej organizácii. Odviedli ich do väzenia Pevnosť VII v Poznani kde ich mučili a vypočúvali. Následne ich presunuli do iného väzenia. Nie vždy mali chlapci šťastie byť spolu.

Nakoniec boli odsúdení na smrť. Umučili ich v Drážďanoch 24. augusta 1942. Väzenie prežívali v duchu viery a saleziánskej spirituality. Modlili sa denné modlitby, ruženec, novény k donovi Boscovi a Márii Pomocnici. Usilovali sa zostať v kontakte s vlastnými rodinami, ktorými posielali tajné správy, povzbudzovali ich k odvahe a prosili o modlitby. Ak mohli, prežívali v celách sviatočne aj liturgické sviatky.

Dekrét o ich mučeníckej smrti bol vydaný 26. marca 1999 a za blahoslavených ich vyhlásil Ján Pavol II. vo Varšave 13. júna 1999.

František Kesy

Narodil sa v Berlíne 13. novembra 1920. Jeho rodina sa presťahovala do Poznane za prácou. František bol ašpirantom v malom seminári saleziánov v Lade. Počas okupácie, keďže nemohol pokračovať v štúdiu, zamestnal sa v priemyselnej továrni.

Voľný čas trávil v oratóriu, kde v silnom priateľstve s ďalšími štyrmi pôsobil ako animátor v skupinách a pri podujatiach. Spomínajú naňho ako na citlivého a zároveň veselého, pokojného, sympatického a vždy ochotného poslúžiť iným. Takmer denne pristupoval ku svätému prijímaniu a večer sa modlieval ruženec.

„Vo Wronkach, pretože som bol na cele sám – píše svojej rodine – som mal čas na uvažovanie o sebe. Sľúbil som, že budem žiť, ako nám to odporúčal don Bosco, tak, aby sa to páčilo Pánovi a jeho Matke, najsvätejšej Márii. (…) Prosím dobrého Boha, aby všetky tieto súženia a ťažkosti doľahli na mňa a nie na vás.“

Eduard Klinik

Narodil sa 21. júna 1919. Bol nesmelý a pokojný, ale keď vstúpil do oratória, stal sa plným života. Bol systematickým a zodpovedným študentom. Vyznačoval sa veľkým nasadením na každom poli aktivít a budil dojem seriózneho a hlbokého mladíka.

Jarogniew Wojciechowski

Narodil sa v Poznani 5. novembra 1922. Rád meditoval, prehlboval si pohľad na veci, aby lepšie pochopil udalosti. Bol animátorom v tom najlepšom zmysle slova. Vyznačoval sa dobrým humorom, usilovnosťou a svedeckým životom.

Ceslaw Józwiak

Narodil sa v Lazynie 7. septembra 1919. Mal trochu prudkú ale spontánnu povahu, plnú energie. Vedel sa ovládať, bol obetavý a spoľahlivý. Usiloval sa o dokonalý kresťanský život a napredoval v ňom. Istý kamarát z väzenia o ňom píše: „Mal dobré srdce, dušu ako krištáľ… Zdôveril sa mi s jednou starosťou: nikdy sa nepošpiniť niečím nečistým.“

Eduard Kazmierski

Aj on sa narodil v Poznani, 1. októbra 1919. Typickou bola pre neho miernosť, rozvážnosť, dobrota. V oratóriu rozvíjal svoj neobvyklý hudobný talent. Náboženský život, ktorým sa žilo v jeho rodine a u saleziánov ho doviedol ku kresťanskej zrelosti. Počas väzenia preukázal veľkú lásku aj ku najstarším spoločníkom. Bol vnútorne slobodný od každého hnevu voči mučiteľom.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.