Blahoslavený Titus Zeman na Orave

(Bziny, 13. decembra 2022) – Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v Bzinách pri Dolnom Kubíne uskutočnila odpustová slávnosť a zároveň sa miestnym veriacim odovzdala relikvia blahoslaveného Titusa Zemana.

Domáci pán farár vdp. Ján Budzák bol milo prekvapený z veľkej účasti veriacich a na úvod slávnosti povedal: „V našej farnosti dlhý čas pôsobili saleziáni, teraz medzi nami jeden zostane natrvalo. Vítame medzi nami saleziána dona Titusa Zemana.“

Liturgii predsedal a život dona Titusa Zemana vo vzťahu k Panne Márii predstavil oravský rodák don Jozef Luscoň.

V priateľských rozhovoroch po liturgii bolo cítiť, že saleziáni pôsobiaci vo farnosti – donovia Juraj Kyseľ, Ivan Gróf, Jozef Skalný i saleziánsky odchovanec vdp. Marcel Heldák tu vykonávali kvalitnú pastoračnú prácu. Z farnosti je aj viacero duchovných povolaní do saleziánskej rodiny a niektorí tunajší veriaci boli aj na saleziánskych misiách na Sibíri.

Nech príhovor blahoslaveného dona Titusa Zemana naplní ich túžbu po ďalších duchovných povolaniach.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.