Bombardovanie prerušilo letné aktivity saleziánov v Sýrii

(Aleppo, Sýria, 15. júl 2016) – "Bol to veľmi ťažký čas. Na ľudí z Aleppa padli bomby. Dievča z oratória bolo spolu so svojou sestrou zranené po tom, čo raketa spadla na ich dom, ale vďaka Bohu, už sú v poriadku." Toto je dramatická správa saleziánov z Aleppa. V dôsledku opätovného začatia bombardovania museli prerušiť svoje letné aktivity pre deti a mládež. Ale nechcú sa vzdať: aby dosiahli svoj cieľ – stretnúť sa s mladými – saleziáni a miestne farnosti organizujú Deň mládeže.

"Posledný týždeň letného programu pre mladých sa mal začať v pondelok 11. júla, ale situácia to nedovoľovala. Rozhodli sme sa zavrieť oratórium, aby sme neohrozili mladých ľudí," hovoria saleziáni. "Situácia sa zhoršuje. Sme v Božích rukách a vydaní na milosť tým, ktorí rozhodujú. Skončia sa tieto ťažkosti? Ako? Kedy? Nevieme. Vieme len to, že musíme piť horký kalich… veľmi horký!"

V kontexte opustenosti a beznádeje sú saleziáni stále aktívni a odhodlaní urobiť všetko možné pre mladých ľudí. "Napriek vojne spolu s miestnymi farnosťami organizujeme Deň mládeže v Aleppe, ktorý sa uskutoční 29.-30. júla, súčasne so Svetovými dňami mládeže v Krakove. Je to silný odkaz nádeje určený celému svetu. Je to výkrik všetkých mladých v meste: sme ľudia mieru a chceme mier."

Mons. Antoine Audo SJ, hlava chaldejskej diecézy v Aleppe, nedávno povedal: Je "záhadným a nádherným paradoxom", že "na jednej strane sme všetci zlomení z toho, čo sa deje, na druhej strane sú mnohí, ktorí prichádzajú sláviť sviatosti, modliť sa, zdieľať ducha nádeje a milosrdenstva".

"Modlite sa za nás, pretože sú pred nami ťažké dni," končí sa vyhlásenie.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.