Božie slovo v saleziánskej rodine. 8. kongres Združenia saleziánskych biblistov

(Jeruzalem, 14. septembra 2023) – V Jeruzaleme, v Saleziánskom teologickom seminári Ratisbonne, sa konal 8. kongres Združenia saleziánskych biblistov, ktorý si práve v tomto roku pripomína 40 rokov od svojho vzniku v Cremisane, Betleheme.

Medzi 33 účastníkmi boli aj traja Slováci: sr. Dagmar Kráľová, don Vladimír Baxa a sr. Monika Golianová. Cieľom stretnutia v dňoch 21. – 27. augusta bolo pripomenúť si dôležité míľniky na ceste počas 40 rokov existencie Združenia, dať zaznieť hlasu zakladateľov, prítomných na stretnutí osobne alebo cez video posolstvo. Okrem toho členovia Združenia bilancovali doteraz realizované aktivity a svoj pohľad zamerali aj do budúcnosti, pri hľadaní odpovedí na otázky, akú úlohu by mohlo mať Združenie dnes; vzhľadom na spoločensko-kultúrnu situáciu a svet mladých, ktorému je potrebné ohlasovať Božie slovo.

Popri prácach, ktoré vypĺňali podstatnú časť dňa, si spoločenstvo biblistov našlo čas aj na návštevu svätých miest. Navštívili Betániu, Galileu aj Cremisan, ktorí dobre poznajú i mnohí slovenskí saleziáni zo svojich štúdií. Privítal ich tam miestny provinciál a oboznámil ich s realitou života uprostred chudobných Palestínčanov.

„Stretnutie nás naplnilo radosťou zo spoločenstva, ktoré sa snaží žiť Božie slovo, povzbudzovať sa pri jeho štúdiu a evanjelizácii mladých. V rámci podelenia sa s biblickou formáciou mladých sme predstavili účastníkom Kongresu projekt Bibliq, ktorý oslovil mnohých účastníkov. Zároveň sme sa obohatili pastoračnými skúsenosťami v biblickej oblasti bratov a sestier z iných kútov sveta. Veríme, že táto vzájomná výmena bude pokračovať, aby sa Božie slovo šírilo. Aby sa čoraz viac stávalo základom nášho zasväteného života a motivovalo mladých kráčať za Kristom,“ zhodnotila sr. Monika.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.