Celoslovenský miništrantský tábor Tymian má za sebou 18-ty ročník

(Liptovská Osada, 3. august 2015) – Vyše sto miništrantov zo všetkých diecéz Slovenska radostne oslavovalo dvojsté výročie narodenia dona Bosca. Celá slávnosť sa odohrala na sústredení počas tábora Tymian, tretí júlový týždeň, v nádhernej prírode Veľkej Fatry pri Liptovskej Osade. Organizátori pripravili bohatý duchovno-kultúrno-športový program v línii hesla "Hrdinovia z Valdocca". Na živote dona Bosca a jeho chlapcov mohli mladí miništranti vidieť, ako vyrastajú hrdinovia, ktorých tak veľmi potrebujeme i dnes.

Súčasťou programu boli sväté omše, duchovná obnova, procesie, adorácie, katechézy a tiež preberanie materiálov určených projektom pre Formáciu miništrantov KBS. Čas osláv bol naplnený aj celotáborovou hrou, súťažami, turnajmi, nočnými hrami, skúškou odvahy, scénkami zo života dona Bosca, ako aj túrou na vrch Salatín. Mimoriadny ohlas mala aktivita "Živá knižnica", v ktorej sa pozvaní hostia podelili o svoje životné príbehy i skúsenosti z čias rozhodovania sa pre duchovné povolanie. Chlapcov zvlášť oslovil Johan Schwabik, trojnásobný juniorský majster Slovenska v cyklistike, priateľ Petra Sagana, dlhodobý účastník Tymianu a terajší bohoslovec.     "Takto kvalitne pripravený tábor, ako aj nasadenie účastníkov do hier a duchovného programu som už dávno nezažil," vyjadril sa programový vedúci tábora Rastislav Haľko. Skúsený organizačný tím pozostával z troch saleziánov, troch saleziánov spolupracovníkov, z bohoslovcov i animátorov, z ktorých mnohí boli na Tymiane viac ako desaťkrát. Veľká vďaka za pomoc pri technickom zabezpečení tábora patrí aj oddeleniu saleziánskej pastorácie mládeže a Domke – Združeniu saleziánskej mládeže. Organizátori veria, že sa účastníci pohli za "duchovným hrdinstvom" a že nasledujúci ročník Tymianu bude aspoň tak úspešný ako tento.

Informoval: Jozef Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.