Cesty zrenia vycestovali za mladými

(Poprad, 10. novembra 2017) – Posledný októbrový víkend sa v Poprade konalo školenie Ciest zrenia pre animátorov. Jedenásť mladých z popradského strediska sa zišlo na chate v Kvetnici, aby lepšie spoznali výchovný spôsob vedenia stretiek.

Školenie prebiehalo pod vedením sr. Dagmary Čepelovej FMA a dona Petra Naňa SDB, ktorí patria do celoslovenského tímu Ciest zrenia. Rôznym strediskám ponúkajú túto možnosť a podľa záujmu usporadúvajú podobné víkendy a výjazdy. Na popradský výjazd si sr. Dagmara prizvala dlhoročnú animátorku z humenského strediska Ivanu Jakubovú, ktorá taktiež viedla workshop a školila  mladých.

Samotný program stretnutia začal svätou omšou a po úvodnom predstavovaní nasledovala aktivita na spoznávanie sa. Potom sa mladí rozdelili do menších skupín a postupne navštevovali tri miestnosti. V prvej spoznávali jednotlivé vývojové etapy v živote dievčaťa i chlapca. Ako sa v danom veku správajú, čo potrebujú, čo ich zaujíma, ale aj to, čo ich trápi a s čím zápasia.

V druhej miestnosti sa dozvedeli niečo o piatich dimenziách, ktoré si každý z nás nesie v sebe. Dimenzie sa týkali vzťahu k sebe samému, vzťahu k druhým, vzťahu k Bohu, ďalej kultúry a spôsobu života a toho, ako každý z nás môže prispieť k spoločnému dobru.

Na záver, v tretej miestnosti, spoznali postupnosť práce animátora. Všetko začína víziou, potom nasleduje cesta a na záver vytúžený cieľ. Tento deň zakončili filmom Orol Eddie, v ktorom mohli sledovať niektoré animátorské črty. Definitívnou bodkou za celým dňom bola spoločná modlitba.

V sobotu ráno sa mladí počas modlitby zamysleli nad animátorským pôsobením každého účastníka. Sebareflexia bola interaktívna. Pomocou obrazov a symbolov mohol každý preniknúť hlboko do svojich animátorských skúseností.

Po raňajkách sa prešlo od teórie k praxi. Účastníci dostali za úlohu vymyslieť stretko pre svoju terajšiu vekovú kategóriu, ktorú vedú alebo kategóriu, ktorú budú viesť. Školitelia boli príjemne prekvapení z výtvorov mladých, pretože pochopili potreby svojej kategórie a vytvorili pre nich naozaj zaujímavé stretká i dlhodobejšie vízie svojej animátorskej práce.

Mladí si domov odniesli okrem malého darčeku od organizátorov i mnoho cenných rád a nových zistení, ktoré im pomôžu byť lepšími animátormi a v konečnom dôsledku i lepšími ľuďmi.  

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.