Chlapci z Banskej Bystrice zažili letný tábor s otcami

(Banská Bystrica, 23. august 2016) – Chlapci z Banskej Bystrice zažili mimoriadny chalanský tábor pripravený ich otcami a animátormi zo saleziánskeho strediska, na čele s hlavným organizátorom saleziánom Jozefom Kmecom. Cez tretí júlový týždeň začal v Banskej Belej chalanský tábor s témou zameranou na rozvíjanie vyspelosti chlapcov. Takmer 50 účastníkov vytvorilo doslova mužstvo ako jedna rodina, kde slúžili sebe navzájom a spoločne prežili radostné chvíle plné zážitkov.

„Myslím si, že tento chalansko – animátorsko – otcovský tábor vyrástol v našej farnosti postupne. Najprv to bola myšlienka a túžba viacerých otcov, ktorí chceli prežiť aktívny čas so synmi. Túto myšlienku svojim nasadením a prítomnosťou výrazne požehnal Jožko Kmec a doplnil o veľmi dôležitý prvok, a to animátorov. Minulý rok to bola premiéra, kde sme si vyskúšali, že to funguje a tento rok sme už išli do istoty. Ja osobne vnímam tábor ako vyvrcholenie aktivít, ktoré v Sásovej organizujeme pod hlavičkou OTCaSY (otcovia a synovia), do ktorého sú pozvaní všetci otcovia. Verím, že tábor získa tradíciu a bude pevnou súčasťou každoročného plánovania aktivít v stredisku. Teraz sa však možno pýtajú naše dcéry, kedy urobíme niečo podobné pre ne. A dúfam, že ich nenecháme dlho čakať,“ povedal organizátor tábora, otec Juraj Hajkovský.

2016 08 23 otcasy tabor2

„Program tábora sme tvorili spoločne. Režisérom bol don Jozef Kmec, animátori a otcovia. Už po druhý rok sprevádzal nosnú tému príbeh indiánskeho kmeňa Hýrov, ktorí sa v boji o prežitie pretĺkajú americkou pustatinou. Ich dobrodružstvá boli napasované na myšlienky, ktoré sme chceli v tábore chlapcom priblížiť. Tento rok bola ústredná myšlienka tábora dospievanie k službe. Vyvrcholenie tábora smerovalo práve k pochopeniu služby ako cieľa dospelosti. Slovo bolo sprevádzané manuálnymi činnosťami, hrami a aktivitami. Napríklad každý si mal možnosť vyrezať lyžičku z lipového dreva. Napriek zdaniu, že to bude pre chlapcov náročné, zvládli to perfektne. Doniesli sme na chatu množstvo materiálu a náradia, že sme mali malú dielňu. Zrejme aj vďaka tomu sme zvládli náročné počasie, keď nám celé 2 dni lialo ako z krhly. Všetci mali čas aj na svoje vlastné záujmy, okrem hier na elektronike. Ďalej sa robili luky, varil sa guláš v štyroch kotlíkoch a rôzne iné činnosti. Záujem o tieto aktivity programu bol ozaj veľký. A to nielen zo strany chlapcov, ale aj animátorov a otcov,“ zakončil otec Juraj Hajkovský.

Táto akcia sa uskutočnila na utuženie vzťahov medzi otcami a synmi a na zoceľovanie chlapcov a ich postupný rast na dospelých mužov. Znakom dospelého muža je služba iným, obetovanie sa pre druhých. Chlapci na tomto tábore dostali príležitosť osvojovať si túto čnosť.

2016 08 23 otcasy tabor1

Tomáš SlepčanZdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.