Chlapci z banskobystrického Saleska majú za sebou svoje prvé duchovné cvičenia

(Drábsko, Ranč, 28. júla 2021) – Saleziáni sa okrem výchovy snažia podľa vzoru dona Bosca evanjelizovať mladých a privádzať ich bližšie k Bohu. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj duchovné cvičenia, ktoré sú časom na stíšenie sa, zamyslením sa nad svojím životom, premodlením potrebného a obnovy svojho vzťahu s Bohom.

Osem chlapcov vo veku 15 – 17 rokov strávilo päť dní na saleziánskej chate na Ranči, aby si spravili svoje prvé duchovné cvičenia. Na chatu prišli už deň pred ich začiatkom v sprievode svojich animátorov, aby sa vybláznili a postupne stíšili. Spoločne si varili, hrali sa, modlili…

V pondelok 12. júla prišiel na chatu aj kazateľ salezián Ivo Štofej, ktorý si pre chlapcov pripravil tému s názvom Duchovný život. Program bol pevne daný: dve prednášky doobeda a jedna poobede. Po každej prednáške nasledovalo ústranie (silentium), počas ktorého sa chlapci v tichosti modlili, zamýšľali sa nad slovami kazateľa alebo si čítali Sväté písmo.

Ráno sa modlili ranné chvály a večerná modlitba bola formou spytovania svedomia. Chlapci si zvolili náročnejší variant, čo znamenalo, že po večerných modlitbách mali silentium celú noc až do rána, kedy ich budila hudba.

Samozrejme, nechýbala ani rekreácia, počas ktorej sa hrali rôzne spoločenské hry. Súčasťou duchovných cvičení bola aj modlitba ruženca a celonočná adorácia, kedy sa chlapci počas celej noci striedali v kaplnke pred bohostánkom a strávili tam hodinu v modlitbe.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.