Chlapci z Luníka IX nasledovali počas tábora bl. Zefyrína (video)

(Košice, Luník IX, 29. júla 2016) – Vyvrcholením týždenných stretnutí na Luníku IX počas školského roka je letný pobytový tábor. Tentokrát mladí spoznávali blahoslaveného Róma, mučeníka za vieru, ktorý hrdinsky zomrel v Španielsku počas občianskej vojny.

Z Košíc putovali táborníci autobusom až k tankom na Dargovskom priesmyku. Cestou do tábora našli popri ceste dieťa uložené v košíku – malého Zefyrína. Ujali sa ho a starali sa o neho ako o mladšieho brata. Stará cigánska veštica rozdelila 18 chlapcov do troch skupín, na čele ktorých stáli traja animátori. Čakal ich boj o body najprv v štafetách a následne v indiánskej paličke. Po svätej omši a večeri nasledoval krátky večerný program, kde sa predstavili jednotlivé táborové skupinky. Deň zakončila nočná hra.

Púť patrí k základným kresťanským aktivitám a po vzore bl. Zefyrína ju absolvovali aj chlapci. Ich putovanie viedlo na mariánske pútnické miesto v katastri obce Malé Ozorovce. Po svätej omši si hrou zarobili na obed, ktorý si vlastnoručne pripravili. Nasledovala hra na pašerákov v členitom lesnom teréne a návrat do tábora už s voľnejším programom.

Blahoslovený Zefyrín žil viacero rokov s Terezou, s ktorou vychovávali malú Pepitu, ale manželmi sa stali až v pokročilom veku. Po doobedňajšich tvorivých dielňach nasledovala bezprostredná príprava na svadbu, do ktorej sa chlapci pustili s veľkou vervou. Postavu Zefyrína v tento deň prebral René Harakaly, ktorý si spoločne so svojou skutočnou manželku Nikolou počas sv. omše obnovil manželský sľub. Po obrade nasledovala hostina a po nej tance a hry.

Posledný deň tábora bol poznačený väzením bl. Zefyrína. Chlapci hrami zarábali peniaze, aby nimi vykúpili Zefyrína. Stačilo už len, aby sa Zefyrín zriekol svojho ruženca, no on svoju vieru nezaprel a hrdinsky vyznal Boha až posledného dychu. Povzbudení jeho príkladom a slovami dona Pavla Degra modliť sa denne desiatok ruženca na ružencoch, ktoré si chlapci deň pred tým sami vyrobili, sa po obede a vyhodnotení vybrali na cestu do svojich domovov.

Chlapci si z tábora odniesli tričko s obrázkom bl. Zefyrína a jeho charakteristikou črtou vyjadrenou slovami: "Lačho Rom a baro phral", t.j. "Dobrý človek a veľký brat".

 

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.