Chlapcov na miništrantskom tábore prišiel povzbudiť biskup Haľko

(Liptovská Osada, Škutovky, 8. augusta 2018) – V Liptovskej Osade sa posledný júlový týždeň konal miništrantský tábor Tymian 2018. Zúčastnilo sa ho 140 chlapcov a animátorov z celého Slovenska. Program sa niesol v duchu hesla: Ísť odvážne za svojim cieľom.

Na príbehu indiána Vatomiku, ktorý sa od divocha dopracoval až ku kňazstvu sa chlapci mohli zamyslieť nad svojim krstom, birmovkou, povolaním i misiou, ktorú dostávajú od nebeského Otca. Okrem duchovných tém nechýbali ani turnaje, hry, skúšky odvahy a všetko, čo majú chlapci radi.

Veľkým prekvapením pre miništrantov bola návšteva otca biskupa Jozefa Haľka, ktorý sa pred Národným stretnutím mládeže P18 v Prešove zastavil na Škutovkách, aby ich povzbudil. „Chlapci, miništrant dnes musí prejaviť pri miništrovaní veľkú odvahu. Potrebuje odvahu k tomu, aby vystúpil z davu a predstúpil pred ľudí. Musí mať odvahu slúžiť Bohu a ľuďom a tiež zniesť posmešky, ktoré niekedy voči nemu majú jeho rovesníci. To, že miništrujete znamená, že túto odvahu aj máte,“ povedal chlapcom v príhovore počas svätej omše. Spoločne sa s chlapcami navečeral a neskôr počas besedy odpovedal na ich zvedavé otázky. „Otca biskupa veľmi ho prekvapilo, že je to akcia nielen pre saleziánskych miništrantov, ale aj pre chlapcov z rôznych farností – že sme otvorení pre druhých,“ zhodnotili organizátori.

Podľa programového riaditeľa Rastislava Haľka vládla na tábore srdečná rodinná atmosféra. „Som presvedčený, že sme ju dosiahli aj vďaka tomu, že medzi nami bol prítomný don Titus Zeman. Mali sme jeho relikviu a prejavili sme mu veľkú úctu,“ povedal. Tábor síce skončil, ale spomienky ostávajú a radostné pokračovanie témy v živote miništrantov sa práve začína.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.