„Choďte vpred s odvahou a bez strachu,“ povzbudil hlavných predstavených z celého sveta pápež

(Rím, Taliansko, 1. december 2016) – "Choďte vpred s odvahou a bez strachu! Ten, ktorý nerobí nikdy chyby, nerobí nikdy nič!" – to je odkaz, ktorým pápež František 25. novembra pozdravil približne 140 zasvätených, reprezentantov mnohých kongregácií, ktorí sa zišli v Ríme na 88. generálnom zasadaní Únie hlavných predstavených. Jeho odkaz bol záverečným slovom zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo počas dvoch predchádzajúcich dní v hlavnom dome saleziánov v Ríme na tému "Choďte a zbierajte ovocie. Úrodnosť je proroctvo."

V rozhovoroch so zasvätenými, ktoré trvali asi tri hodiny pápež odpovedal na mnohé otázky predstavených a mnohé ponúknuté nápady. Ohľadom špecifickej témy stretnutia poznamenal, že úloha zasvätených je žiť evanjelium doslova, bez pridávania čohokoľvek, a vydávanie svedectva svetu. Pri téme vzťahov s miestnou cirkvou vyzdvihol dôležitosť plného angažovania sa zasvätených v diecéznom živote a obohacovanie ho svojou osobitnou charizmou. Požiadal ich, aby boli kreatívni pri mladých kandidátoch na zasvätený život a ostražití v obdobiach rozlišovania, aby predišli možným škandálom z dôvodu nezrelosti prijatých členov. Nakoniec spomenul dôležitosť služby chudobným: "Ak Cirkev nepracuje s chudobnými, nie je to Cirkev… Cirkev musí byť chudobná s chudobnými!"

2016 12 01 ANS hlavni predstaveni

Počas dní strávených u saleziánov mali hlavní predstavení niekoľko stretnutí s reflexiou a diskusií. Prítomným sa prihovorili zástupcovia od dominikánov, karmelitánov, menších bratov a ďalší. V diskusii preberali podnety o hodnote celoživotného vzdelávania, bez ktorého slabne apoštolát, prorockú hodnotu pravdy aj tvárou v tvár udalostiam, ktoré môžu ohroziť povesť kongregácie a iné.

Počas druhého dňa vystúpil aj bývalý hlavný predstavený saleziánov, don Pascual Chávez, a hovoril o dôležitosti poznania spôsobu, akým prijímať výzvy súčasnosti, ako jedinej ceste k vytváraniu priestoru pre mladých zasvätených.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.