Chystá sa ďalšie saleziánske miništrantské stretnutie

(Žilina, 17. januára 2020) – Tohtoročným heslom celoslovenského stretnutia miništrantov bude MÁM POSLANIE. A TY MÁŠ? Podujatie pre miništrantov od 5. triedy do maturity sa uskutoční 21. – 23.2. v Žiline.

Viac informácií nájdete u saleziánov alebo animátorov a tiež na instagrame.

Informoval: Nikolai V. Chirkov SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.