Čo čaká Domku najbližšie mesiace?

(Tajov, 21. marca 2013) – Prvý marcový víkend sa niesol v znamení stretnutia zástupcov 32 stredísk Domky – Združenia saleziánskej mládeže spolu s ústredím a členmi orgánov združenia.

Vyše 80 účastníkov sa zišlo v zasneženom Tajove pri Banskej Bystrici na Valnom zhromaždení. Toto stretnutie sa odohráva zvyčajne jedenkrát ročne a rozhoduje o dôležitých otázkach fungovania združenia, ako aj o jeho samotnom smerovaní.

Počas programu sa účastníci oboznámili s činnosťou združenia za predchádzajúci rok vo viacerých oblastiach. „V uplynulom roku“, ako hovorí predsedníčka združenia, „sa Domka zameriavala predovšetkým na zjednocovanie miestnej a celoslovenskej úrovne, rozšírenie vzdelávacích programov a propagáciu Domky, najmä prostredníctvom facebook stránky.“

V rámci stretnutia sa vytvoril tiež priestor na odprezentovanie niektorých úspešných aktivít stredísk ako inšpiratívne príklady pre iných. Počas prezentácií sa predstavilo vzdelávanie animátorov v bratislavskom stredisku Trnávka, oratko na ulici z Prešova, inšpirujúca činnosť  strediska Kaplna, či úspešný projekt strediska Bratislava – Mamateyova, Stage. Počas stretnutia nechýbal ani čas na vytvorenie pravej rodinnej atmosféry, najmä počas sobotného večera pri spoločenských hrách.

Dôležitým bodom programu bolo uvažovanie o strategickom smerovaní organizácie, ktoré sa pre Domku stalo kľúčovou témou najbližších mesiacov.

Informovala: Martina Homoláková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.