Delegáti správe o stave provincie dopriali

(Demänovská dolina, 16. októbra 2012) Výnimočná situácia nastala v pondelok popoludní, keď provinciál predniesol správu o stave provincie. Ak chcel rešpektovať schválený časový program, tak musel niektoré časti prezentácie vynechať. Delegáti sa preto dohodli na zmene programu a dopriali provinciálovi ďalšiu hodinu na doplnenie a objasnenie niektorých otázok, ktoré vyvolali záujem. Správa pozostáva zo 16 strán a na jej príprave sa podieľali spolubratia zodpovední za jednotlivé sektory. Provinciál k viacerým faktom doplnil svoje poznámky a svoj pohľad. Bratia ocenili, že správa bola obšírna, faktická, podrobná a komplexná. „Bola to najlepšia správa za posledných dvadsať rokov“, skonštatoval najstarší delegát don Anton Červeň z Bardejova.

Čo teda správa obsahuje?Niekoľko základných štatistík o živote provincie, viaceré citácie zo záverov mimoriadnej vizitácie, SWOT analýzu z oddelenie pastorácie mládeže, prehľad jednotlivých formačných fáz, transparentný pohľad na misie, aktuálny stav v mediálnej oblasti, pohľad na animáciu saleziánskej rodiny a správu o ekonomickom stave provincie.  

Úlohou provinciálnej kapituly je okrem iného aj zrevidovať provinciálne direktórium. Po šiestich rokoch zasadne k tejto úlohe nová komisia v zložení Paľo Drška, Paľo Seman, Jožko Ižold a Rasťo Behún. Ich úlohou je do májového zasadnutia pripraviť text na schválenie.

 Večerné slovko patrilo netradične dvom misionárom. Najprv Paľo Michalka porozprával o svojom trojmesačnom pobyte na Sibíri. „Cieľom mojej návštevy bolo zistiť, aké má Pán zámery s týmito dvoma domami, ktoré patria do našej provincie“, povedal hneď na začiatku. Po uzatvorení oblasti Východný okruh pripadli domy v Aldane a Jakutsku slovenskej provincii. 

Druhým v poradí bol Štefan Kormančík, ktorý pracuje v Baku. Keď rozprával o obyvateľoch krajiny na brehoch Kaspického mora viackrát použil slovo „my“. Saleziánska komunita v Baku reprezentuje Katolícku cirkev v Azerbajdžane. Okrem našich siedmich bratov v krajine pôsobia ešte štyri sestry Matky Terezy a necelá tisícka veriacich katolíkov.

Štefan tiež porozprával aj o systéme, financovaní a plánoch v doučovacom stredisku Miriam, kde je riaditeľom. O doučovanie za poplatok je veľký záujem. Centrum navštevuje 400 študentov, ktorí sa učia najmä kvôli prijímačkám na vysokú školu. 

Na záver dňa si delegáti v predpremiére pozreli film Prešiel som hranicu od režisérky Ivy Kúšikovej. Film prináša viaceré svedectvá a tiež záznam z putovania Po stopách Titusa Zemana.  Šikovný ťah s prelínaním dvoch dejov, spomienky a pochod, sprostredkovávajú divákovi tie isté emócie, a to aj napriek tomu, že divák nemá možnosť byť ponorený do pôvodného deja. 

121017_kapitula_1.jpg

 

121017_kapitula_2.jpg

Informoval don Maroš Peciar

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.