Deň farnosti už po tretí raz vytvoril v Sásovej veľkú rodinu

(Banská Bystrica, 30. mája 2018) – Už po tretí raz sa Sásovčania stretli na Dni farnosti, ktorý je inšpirovaný ľudovými hodovými slávnosťami. Konal sa už tradične pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej je zasvätený kostol v Sásovej.

Deň farnosti sa začal slávnostnou svätou omšou na priestranstve za saleziánskym strediskom. Bohoslužbu celebroval hosťujúci kazateľ, salezián Ján Čapla a prihovoril sa veriacim aj v kázni. “Všimnime si, že práve Panna Mária je prítomná, keď Ježiš koná svoj prvý zázrak. Nemalo by to byť inak, ani keď o niečo prosíme my sami,” zdôraznil.

Po svätej omši už všade rozvoniaval guláš a klobásky, ktorých bolo dosť pre všetkých. Nikto sa tak nemusel ponáhľať domov variť obed, ale v Salezku vznikla jedna veľká rodina. Tak znelo aj heslo tohtoročného dňa farnosti – Salezko, rodina, v ktorej žijem.

“Chceli sme v tejto myšlienke pokročiť o niečo ďalej od spoločných zážitkov, ktoré rezonovali v minulom roku. Živá rodinná atmosféra je totiž cieľom nielen sásovských hodov, ale celkovej činnosti saleziánskeho strediska – aby sa tu každý cítil dobre,” vysvetlil salezián Juraj Kovaľ, ktorý je zodpovedný za chod strediska. Spolu s direktorkou sestier saleziánok, Líviou Škrabákovou, si pripravil aj prezentáciu aktivít a možností, ktoré Salezko počas celého roka ponúka a vysvetlili aj ich nadväznosť na myšlienky dona Bosca.

Po obede dostali priestor najmä deti. Mohli si zasúťažiť na stanoviskách a za úspešne splnené úlohy získavať žetóny, ktoré potom v obchodíku vymieňali za rôzne drobnosti. Po ukončení stanovíšť pobavil najmenších divadelný súbor Clipperton, ktorý sa predviedol s rozprávkou o zbojníkovi Rumcajsovi. Príjemnú akciu zakončili táborové tance na ihrisku.


 

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.