Deň otvorených dverí na Inštitúte sv. Jána Bosca v Žiline

(Žilina, 2. marec 2016) – Uvažujete nad vysokoškolským štúdiom v odbore sociálna práca a zároveň vám je blízky preventívny systém dona Bosca? Príďte sa pozrieť na Deň otvorených dverí Inštitútu sv. Jána Bosca v Žiline, ktorý ponúka bakalárske i magisterské štúdium v odbore sociálna práca s deťmi a mládežou, už túto sobotu 5. marca od 12:00 do 17:00.

Poslaním Katedry sociálnej práce s deťmi a mládežou je vychovávať odborných sociálnych pracovníkov, ktorí by v šľapajach dona Bosca boli zanietení pre priamu výchovnú a sociálnu prácu s jednotlivcom a v skupine, schopní v osobnostiach mladých podporovať všetko dobré, ponúkať serióznu kultúrnu, sociálnu a odbornú formáciu, pomáhať rozvíjať osobné dary, učiť zdravo využívať voľný čas, v mladých plodiť iniciatívu, myšlienky, projekty, túžbu byť prospešnými pre dobro spoločnosti, a tak im pomáhať vyzrievať do plnej ľudskej a kresťanskej zrelosti.

zdroj: Inštitút sv. Jána Bosca, Žilina

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.