Deň otvorených dverí na Mamateyovej v znamení deväťdesiatky

(Bratislava, 19. mája 2014) – Pri príležitosti sviatku patróna kaplnky na Mamateyovej ulici v Bratislave, svätého Dominika Savia, sa každý rok v saleziánskom stredisku koná Deň otvorených dverí. Tentokrát sa celé podujatie nieslo v duchu osláv deväťdesiateho výročia príchodu saleziánov na Slovensko a spomienky na nedožitých deväťdesiat rokov saleziána Miroslava Kyselu. Don Mirko, ako ho miestna saleziánska rodina zvykla oslovovať, žil v komunite na Mamateyovej od roku 1999 a ako stavebný inžinier v rokoch 1993 až 1996 riadil výstavbu samotného strediska.

Provinciál saleziánov na Slovensku don Karol Maník podvečer slávnostne posvätil pamätnú tabuľu otca Mirka, ktorá sa nachádza pri vchode do saleziánskeho domu.  

Foto: Vladimír Škuta

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.