Deň provincie: radosť vidieť 142 saleziánov na jednom mieste

(Žilina, 31. mája 2022) – Jeden deň v roku je pre život provincie úplne špeciálny. V kalendári je označený ako „Stretnutie spolubratov“. Na niekoľko hodín pricestujú zo všetkých kútov Slovenska do Žiliny. Pre Humenčanov to znamená štartovať o piatej ráno.

Po dvojročnej koronovej prestávke hostili žilinskí saleziáni svojich spolubratov. Pre tých, ktorí boli ospravedlnení kvôli zdraviu alebo prítomnosti na misiách v Baku či Jakutsku, bol k dispozícii priamy prenos programu.

Moderátori Pavol Drška a Ján Holubčík previedli zhromaždených veselým programom naprieč všetkými sektormi pastoračnej činnosti. V programe si pripomenuli životné jubileá, a taktiež základné línie pomoci našim bratom a sestrám na Ukrajine a tiež na Slovensku.

Ústredným momentom dopoludňajšieho programu bol príhovor otca provinciála Petra Timka. Zhrnul tri hlavné momenty uplynulého roku provincie: návšteva pápeža Františka na Luníku IX, provinciálna kapitula a rok prípravy na sté výročie od príchodu saleziánov na Slovensko. Nečakane, štvrtý moment priniesla dejinná výzva pomôcť bratom a sestrám na Ukrajine.

Počas sv. omše rozdal provinciál 36 listov poslušnosti tým bratom, ktorí menia svoje pôsobiská. Symbolicky sa to udialo pred obetovaním, ako vyjadrenie ochoty zostať s Kristom v tom, k čomu nás pozýva. V príhovore provinciál povzbudil bratov týmito slovami: „Pán Ježiš nám dnes hovorí: ‚Rozpŕchnete sa každý svojou stranou a mňa necháte samého‘. Toto je večné riziko učeníka. Keď príde nejaká ťažkosť, nechať samého Krista, ujsť od neho. V každej dobe sú nejaké problémy, vždy je riziko byť rozprášený. Ak zostaneme s Kristom a v jednote s bratmi, On nás bude viesť aj napriek našim chybám a nedostatkom. Kresťan, zasvätený, salezián nemôže mať krízu. Hoci krízy patria k životu, môžeme mať iba jednu krízu, a to je kríza viery. Je to myšlienka pápeža Benedikta XVI. Kríza viery znamená ujsť od Ježiša, znamená spoliehať sa na vlastné sily, neveriť, že Boh si môže použiť všetko.“

Po sv. omši na pozvanie vedenia, zamestnancov a študentov SOŠ sv. Jozefa Robotníka sa uskutočnil krátky obrad posviacky sochy a zrekonštruovaného nádvoria sv. Dominika Savia.

Program stretnutia bol vyskladaný tak, že spolubratia si pochvaľovali bohatý priestor na stretnutie a porozprávanie sa. Záverečný moment patril adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Spoločný program pokračuje na Kysuciach stretnutím direktorov.

Informoval: Marián Peciar SDBFoto: D. Vilhan, D. Imriška, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.