Deň vďačnosti saleziánskej rodiny na TV Lux

(Šaštín, 27. augusta 2014) – Pozývame všetkých, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť dňa vďačnosti saleziánskej rodiny v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, pripojiť sa k oslavám prostredníctvom televíznych obrazoviek. Televízia Lux ponúkne o 11:00 priamy prenos zo slávnostnej svätej omše, ktorú bude celebrovať vikár hlavného predstaveného saleziánov don Francesco Cereda. Atmosféru osláv priblíži aj 15-minútový živý vstup pred svätou omšou o 10:45 s moderátorom Paľom Dankom.

mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.