Denník provinciála: „Je to v rodine.“

5. deň s donom Boscom

Tento refrén z piesne detského zboru, ktorý veľmi pekne spieval na svätej omši v Bardejove na Vinbargu mi stále rezonuje v ušiach. Do Bardejova prichádzame po 11.00 a najprv sa nakrátko zastavujeme na Poštárke, kde nás na ihrisku vítajú rómske deti zo združenej školy, ktorú vedieme my saleziáni na tomto sídlisku. Deti sú disciplinované, spievajú a v tichosti pozerajú, čo sa deje. Pristupujú aj dospelí.

Pokračujeme na Vinbarg, kde nás víta direktor a takmer plný kostol. Je 12.00 hod…. Po pobožnosti privítania relikvií začína prúdiť dav ľudí, aby si uctil don Bosca. Trvá to až do svätej omše večer o 18:30. Detský zbor spieva pieseň o rodine – „V rodine sa spája sila smerovaná tak, ako don Bosco sníval…“ Toto ma asi najviac zasiahlo na tomto sídlisku, kde sú také ťažkosti v rodinách. Po svätej omši sa stretávam s jedným mladým mužom, ktorý mi so smútkom povie: „Manželka ma opustila…“ Don Bosco žehnaj, prihováraj sa…

Kostol je stále plný. Tiché bdenie sa prelína s animovaným programom – don Luigi trochu hovorí o svojom živote s donom Boscom, vešpery, obnova sľubov spolubratov a prísľubov saleziánov spolupracovníkov, mladí predstavujú stredisko a dejiny saleziánov v Bardejove… Je neskorá noc a ja v tichosti odchádzam na oddych.Je to v rodine…

 

 

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.