Denník provinciála: Zváštna noc… Chcem sa zasvätiť Bohu pre službu Rómom…

4.deň s donom Boscom

Nedeľa začala veľmi skoro – polnočnou svätou omšou, počas ktorej si okolo 200 saleziánov spolupracovníkov obnovilo svoje prísľuby. Táto noc bola zvláštna aj tým, že to bola noc z 13. na 14. apríla. Presne pred 63 rokmi počas tejto noci komunisti pozatvárali kláštory so snahou ukončiť zasvätený život na Slovensku. No Boh je silnejší ako akékoľvek zlo na svete, lebo láska je vždy silnejšia. Počas tejto noci mohol don Bosco vidieť, že je to naozaj pravda. Krv a utrpenie mučeníkov sa stáva semenom nového života…

Ráno sa ľudia v Prešove lúčia s donom Boscom a vyrážame do Košíc na Luník IX. Čakajú nás tam Rómovia, médiá, aj otec arcibiskup. Pri svätej omši jedna dobrovoľníčka, ktorá už niekoľko rokov pracuje s Rómami nesie ako obetný dar otcovi arcibiskupovi svoju žiadosť zasvätiť sa Bohu pre službu Rómom v spolupráci so saleziánmi ako zasvätená panna… Nedeľa, kedy sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania… Rómovia hrajú, spievajú a sú veľmi disciplinovaní.

Po omši a krátkom programe, pri ktorom rómska mládež prednáša svoje prosby donovi Boscovi odchádzame do strediska Tri Hôrky, ktoré sa na tri hodiny premení na miesto prijatia súvislého davu ľudí. Všetci sa chcú pokloniť donovi Boscovi a odovzdať mu to, čo majú na srdci.

O 16.00 sme znova na kolesách a presúvame sa na Kalváriu, kde sa kostol po prijatí relikvií ihneď naplní ľuďmi a zástup stojí až vonku. Všetci pokojne čakajú a v tichosti prichádzajú k donovi Boscovi. A to je už tma, noc. Sledovať tie tváre pred relikviami je zážitok, ktorý zostáva hlboko v srdci…

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.