Deviatnik k don Boscovi

Úvod

Často sa v našich životoch stretávame s tým, že niekto sa odvoláva na iných čo povedali: „Veď to on povedal…“  Niekedy to platí aj o slovách svätcov. Možno sme nikdy nečítali ich originálne slová – čo a ako povedali, no môže sa stať, že ich myšlienky vytrhneme z kontextu, a vôbec ich nepochopíme.

Tento deviatnik k don Bosocvi, ktorý sa nám ponúka je v niečom netradičný. Ponúka priamo niektoré texty od don Bosca z jeho knihy pre mladých „Il giovane provveduto“. Možno sa budú zdať archaické, nemoderné, neaktuálne, ba až staršidelné… Iste, sú poznačené časom ale to vôbec neznižuje ich duchovné posolstvo, ktoré nám don Bosco chcel ponúknuť.

Skús si počas deviatich dní predstaviť don Bosca, ako tebe osobne adresuje tieto slová a skús ich premeniť do tvojho života, do tvojich radostí a ťažkostí.

Prosme v tomto deviatniku, aby nám don Boscove rady pomohli na ceste stať sa čnostnými a svätými ľuďmi. Aj keď sa to dnes ťažko počúva, nebojme sa priniesť aj nejakú námahu v našom živote. V spolupráci spolu s Božou pomocou sa môžeme stať „dobrými kresťanmi a čestnými občanmi“ .

Fero SDB

Vytvorím si úmysel, za ktorý sa chcem modliť tento deviatnik.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.